Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 23-6-2003 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng 23/6

Referat af SysEng 9-6 kommer ud om kort tid.

* Satellit status/opdatering før launch
Mangler to målekonstanter i power: Vsol og Vunreg
Niels sørger for det - inden launch.

* Satellit status/opdatering efter launch
Programmer til dataopsamling fra attitudeinstrumenter (hurtigt)
Solsensorerne har et muligt latch-up problem, som udløses hvis SIPO'en skiftes for ofte. Hver gang bit 1 sættes genereres en kort puls på latch-up, som summerer op til en fuld latch-up hvis den kommer for ofte. Der burde altså ikke være problemer i flight-softwaren.

Programmer til deployment og dataopsamling fra tether (haster ikke)
Richard ville komme i dag, så kan vi jo trække lidt på ham direkte.

* Housekeeping
Vi venter på mere præcise data om omløbet - dels simuleringer, dels ægte måledata.
Tetheren behøver ikke housekeeping før deployment.
Systemerne skal dokumentere hvad der kan måles og hvor tit det er relevant - dette sendes pr. email til Mads og Rufus i går.
Vi kan regne med ca. 100kb pr. pass i gennemsnit. Linkkapaciteten passer stort set med en totalmåling pr. minut. Et overslag er genereres ca. 100 bytes pr. totalmåling, hvilket ved 1 måling pr. minut og 12 timer mellem pass giver 60 kb.

* Launch
De udsendte mails passer ikke særlig godt - launch må være 1414 GMT, hvilket med dansk sommertid giver 1614. Alle tider hidtil udsendt er efter vintertid. Konklusion: Banen passer med 6am-6pm solsynkron, og vi har første mulighed for kontakt 19:32 over England med et rimeligt pass.
Det skal stoppes i pressemeddelelsen nu!

* Jordstation status/opdatering før launch
Indbygge modem i trædesikker kasse, skifte batterier. Det klarer Niels.
Software? Passer til failsafe, så foreløbig OK.

* Jordstation operation d. 30/6, fra d. 30/6, fremover
Første kontakt ved aftentid (19-tiden) d. 30/6 eller 31/6, afhængig af målesystemets tilstand

Sluk de lokale satellitter!
Fsterm får en logging-ting
David kører fsterm
Tuborg må simpelthen sponsorere drikkevarer! Hvem ordner dette? (Ja, det skal helst koordineres)
David undersøger muligheden for en eller anden form for medie-ting fra launchen - live-feed, et billede eller bare en mobiltelefonsamtale med en eller anden som kan høre den!
Vi kunne booke mødelokalet 348-208 til aftenen
Medier på dagen: Vi skal være opmærksomme på hvilken vinkel der vælges, men vi har indtil nu haft rimelig venlig dækning. Vi har også sponsorinteresser at tage hensyn til. Alt i alt: Vi lader dem komme, men gør det helt, helt klart at der ikke er noget at se udover stemningsbilleder. Det kan ikke lade sig gøre at opnå kontakt mandag aften.

Der skal laves et handout til journalisterne, som har noget om tetheren til at fastholde interessen, og som fortæller om vores successer. Det kan bygges over den generelle beskrivelse. Niels ser på det. Tirsdag får folk billeder fra Aalborg, så vi skulle gerne have noget at falde tilbage på :-)

* Overordnet flightplan for operationen af DTUsat
Vi kan desværre regne med at REG103 dør efter 6-7 krad jfr. tests i 327. Heldigvis er alle REG103 placeret "indenbords", indenfor printkuben, så de har et ekstra lag strålingsbeskyttelse. Alligevel er det nok en god ide at gøre missionen færdig før jul.
Inden da har vi to payloads: Attitude og radiomålesender. Disse kan koeksistere indenfor applikationsframework.

* Don'ts
Spin-up over kritisk hastighed (få omdrejninger pr. minut er nok til at besværliggøre kommunikationen kraftigt)
Watch-dog slås fra
Fejlagtig kode
Upload af debug-kode (debuggeren fungerer kun uden watch-dog'en)
Konstant sending på radioen (bliver interceptet af autoboot-software, som forventer jordkontakt hvert andet døgn)
Strømforbrug stiger over en eller anden latch-up kredsløb (kan muligvis testes onboard?)
Strømoverskud til start af tethermissionen (kan vurderes onboard)

* Presse og materiale ud af huset
I anledning af launch skal udsendes en pressemeddelelse
Presse til stede ved launch? DR, rummet.dk og Urban har (mindst) meldt sig som interesserede. Som sagt ovenfor får de lov til at komme.

* Dokumentation
Alle skal have lavet et blokdiagram med målepunkter og målekonstanter (skal med i SysSym). Et eksempel kan ses på hjemmesiden under SysEng/integration/blokeksempel.pdf fra i aften.

* Satellite builders guide - do's and dont's til næste generation - en samling almene gode råd? Opsamling af erfaring/stikord fra den almindelige diskussion:

Hardware/software integration fra starten
Brug den erfaring der er til stede! Brug de færdige moduler vi har bygget
IPL-folk til rene SysEng-projekter
E-ere er ikke nok alene - der skal bruges M'ere og andet godtfolk
Interfaces er så tunge at de næsten skal bruge separat bemanding
Introduktionskurset giver et godt overblik, men er egentlig ikke fuldstændig nødvendigt - man kommer hurtigt til at forstå sammenhængen i satellitten.

Dette kan laves den eftermiddag hvor vi venter på kontakt - vi har ikke andet at lave, og humøret vil sikkert være til det.

PR/SysEng samles i mapper og indekseres.

* Oprydning på hjemmeside
Knapper er brækket - kan ikke uploade eller gemme nye referater. Det er rettet allerede.
Sidste nye filer (ekskl. billeder) genindføres. Det kommer.
Layoutet er virkelig godt, men der mangler i den grad indhold.

Indhold:
Der mangler opdaterede beskrivelser af snart sagt alle delsystemer.
Generel systembeskrivelse tilgængelig som forside html med links til grupper
Samle DTUsat-PR-dokumenter fra sitet til en navigerbar samling, fx under presse
Samle allerede udgivne artikler på sitet
Slette billeder og udvælge creme de la creme til eksternt brug, under mediefiler

Tweaks:
Email: Aktive/inaktive, deselect all. Softwaregruppen opdateres. Ikke-aktive medlemmer default deselected ved email.
Email-reflektor til generel information ud af huset.

Niels skriver en ny forside, og Jonas lægger den op og htmliserer den. Torsten pdf'er de allerede udgivne artikler og sender dem til Jonas/uploader dem under presse-gruppen, når den bliver oprettet.

Det tilkommer alle grupper at lave en frisk beskrivelse af systemet med dets nuværende data - på engelsk. Den kan ændres direkte under group setup i alle grupper. Hvad angår kontakt-email er det op til grupperne at sætte den på - det er ikke alment muligt at få fat på gruppemedlemmerne, hvis man ikke er logget ind, men det kan ændres som en del af ens personlige options (public information).

Der vil om kort tid blive mulighed for at omdøbe og flytte filer på siden. Marker ved samme lejlighed de for udenforstående ikke interessante filer som private - det er en uoverkommelig opgave at gøre centralt, men rimeligt for de enkelte grupper.

Vi når ikke at lave public rollout af dtusat-siden før efter launch, så den tid den sorg. Det er muligt at en 3-ugers gruppe tager sig af det? Det bedste vi kan gøre lige nu er at gøre den brugelig for udenforstående inden vi bliver hitbombet.

* Næste møde
Torsdag kl. 12. SysEng igen - der er så mange ting.