Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 17-3-2003 By: Torsten Lorentzen
Dagsorden
1) Integration
2) Housekeeping
3) Runde
4) Evt

1)
- Strømforsyningen er næsten klar til integrationstest, der er dog stadig
problemer med batteriladekredsløbet.
- OBC/Radio integration er igang.
- Temperatur sensor interface skal justeres mht. timing, da der viste sig
problemer her under integrationen.
- OBC/power medfører latch-up, formentlig en OBC fejl. Jonas tester løs.
- SW deltager i næste integrationsrunde for at teste deres test sw
- OBC har opdateret deres systembeskrivelse

2)
OSW har indtil videre kun fået svar fra OBC mht. housekeeping data. De har
sat en deadline til onsdag (i morgen) for svar. Det er vigtigt at de får en
liste over alle parametre der skal med i housekeeping samt hvor ofte de
ønskes.

En liste over alle strøm og spændingsmålinger i delkredsløbene vil de også
meget gerne have.

3)
- SW
Arbejder på housekeeping. Der vil også blive implementeret en mulighed for
at gemme værdier i flashen.

HHL arbejder på protokollen, han vil gerne have fat i et HW modem der skal
indgå i en permanent opstilling. Niels vil se på det.

- Henrik
Flightspolerne er ved at være færdige.

Flightcases til satellitten er ankommet det skal snarest afprøves om
satellitten med antenner og sideplader passer ned i kassen. Niels og Henrik
koordinerer.

Rysteopstillingen er klar

Spoler til power kredsløbet bliver limet

- Power
Ifølge Nokia betyder total afladning af batteriet en permanent 5-10% lavere
kapacitet. Henrik mener at dette bør efterprøves i en test hvilket Thomas
ikke har tid til.

Thomas og Klaus mødes for at diskutere latch-up, da der stadig er problemer
med dette.

- Radio
Radioens udgangstrin virker men recieveren kan pt. /ikke/ modtage data.
Klaus og Niels arbejder på en løsning med at flytte mellemfrekvensen men det
skal seriøst overvejes hvad der skal gøres i tilfælde af at radioen ikke
virker:

Udbyttet af beacon signalet skal maksimeres

Radioen kan modtage signalstrength fra jorden, dette kan bruges til at lave
en simpel morsemodtager. Dette kræver en del kodning og vil ikke give et
særligt stort udbytte iflg. HHL.

Alternativet er at lave en sekvensstyret mission, hvor alt er timet fra
opsendelsen og frem. Hele kommandostrukturen er pt. bygget op på
tovejskommunikation, det kræver derfor en del ændringer for at satellitten
umiddelbart kan gennemføre missionen uden jordkontakt.

Satellitten har fået et kaldesignal - OZ2DTU

- SW
Har arbejdet med testsw udfra testbeskrivelserne fra grupperne.

Længere diskussion om forskellen mellem inspektionstest og verifikationstest
der udmøntede sig i at det vigtigste var at der blev testet (kræver
testbeskrivelser...).

- ACDS
Testudstyret skal op at køre i nærmeste fremtid, kalibreringsudstyr til magnetometeret har
været udlånt men er nu tilbage. Udstyr til udmåling af temperatur koefficient er under fremstilling.

- OBC
Flight print er blevet monteret, der mangler dog montering af en lille
håndfuld modstande og en kreds var blevet vendt forkert.

- Kamera (ikke tilstede)
Johnny har sendt en status mail:

> Integrationsdokumenter, status, m.v.:
>
> Ingen kommentarer til samlingsvejledningen.
>
> Mht. integrationstests, får jeg brug for at integrere med følgende
systemer:
>
> OBC (foregår p.t.)
>
> Power
>
> Radio (vil være rart at kunne verificere, at skidtet rent faktisk kan
> programmeres via radiolink)
>
> Tether (signaler routes via Richards payload print til/fra resten af
> satellitten)
>
> Jvf. Niels' mail er jeg i gang med at skrive et "System Summary" med
radios
> dokument som skabelon; den skulle være klar medio denne uge. Må tilstå at
> den har fået lavere prioritet end lab.arbejde.
>
> Mekanisk:
> Prototype færdig; skal dog samles inden klar til til at teste grl.
koncept,
> rystetests, o.l
>
> PCB:
> PowerCAD har færdigroutet efter mine anvisninger; afventer min godkendelse
> for produktion (skal bl.a. have verificeret, at alle fejlene i prototypen
er
> rettet)
>
> Lab. tests:
> Kører p.t. Mangler at kunne udlæse data; har dog en rimelig god idé om
hvad
> jeg skal gøre ved det.
>
> Programmérbar kreds:
> Har været en kilde til problemer de sidste par uger. Efter at have testet
> igennem forfra, bagfra og sidelæns (simuleret og i lab; med den nye
software
> er resultaterne ens), kan jeg dog sige at den del af kameraet virker
> nøjagtig som den skal.

- Tether (ikke tilstede)
Har lavet to versioner af elektronikken, status er ukendt for om det virker
eller ej.

4) Evt.
Niels har brug for en FedEx konto for at få tilsendt seperationsfjedre.
[Instituttet havde ikke sådan en, det har de nu]