Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 17-2-2003 By: Torsten Lorentzen
Referat af SysEng 17/2-2003 - referent Torsten Lorentzen

Per Lundahl Thomsen (PLT) og Flemming Hansen (FH) deltog i mødet for at få
en opdatering på projektets status.

Det sørgelige tethermateriale vi har modtaget blev vist frem (-:. Tråden er
filtret og krøllet helt ind til spolen i den ene side på samtlige ruller.
Samtidigt har fabrikanten sagt at de ikke vil levere længder over 50m
fremover. Nyt materiale eller splejsning af tråden er derfor nødvendigt.

1) Opfølgning på sidste møde
Der blev i forbindelse med sidste referat rundsendt et systemspørgeskema,
der er kommet en tilbagemelding og deadline var i fredags ! Spørgeskemaet
skal virke som en let måde at komme igang med de logbøger vi skal have lavet
så...

2) Integrationsplan og test
I forbindelse med systemspørgeskemaerne skal der udover de spørgsmål der
allerede er angives hvad og hvordan der kan testes efter at satellitten er
samlet og sidder i P-POD'en.

For at sikre et ensartet check hver gang en test er udført skal der
udarbejdes en checkliste som en del af integrationsplanen der beskriver hvad
og hvordan der skal testes. MB og HHL laver et udkast til denne og
informationer fra de enkelte grupper (spørgeskemaerne) er nødvendige.

PLT har sendt en checkliste til MB over alt hvad han kunne komme i tanke om
der skal huskes i de sidste hektiske faser. MB sender den rundt til
kommentering og tilføjelser så der ikke bliver glemt noget.

Der skal udarbejdes en liste over ting der skal med til Canada og Rusland.
Derudover skal der søges visum og ansøgning om adgang til Plesetsk og
transporttilladelser til satellit og udstyr.

3) Runde
Kamera: Integration mellem kamera og OBC igang, Xilinx compileren driller en
del og skal formentligt skiftes til en ældre version der skulle være mere
stabil og bugfri. Dette betyder formentligt at der skal ændres nogen få ting
i koden.

Computeren der blev brugt til test er gået til de evige bitmarker, MB har en
ny computer der kan bruges istedet så snart den er sat op med det rigtige
SW.

Mekanikken til kameraet er helt færdigdesignet og værkstedstegningerne er
næsten klar. Hvis værkstedstid er et problem kan fællesværkstedet bruges.
Den endelige version af printet er blevet lagt ud men endnu ikke produceret.
Tidplanen er stram men ikke umulig.

Antenne udfoldning: En test med den endelige fastgørelse er gennemført med
en udfoldningstid på 1.27 min. Rystetest er endnu ikke foretaget, MB tager
med derover for at sikre så hurtig en gennemførelse som muligt da Jesper
ikke kender rystebordsopstillingen.

SW: BootSW er funktionel men der skal ændres i udfoldningsrutinen. Der er
pt. 2 mand der kan sættes ind hvor det kniber rent SW mæssigt. Kamera og
ACDS softwaren bliver der arbejdet på.

Henrik: De endelige flight spoler mangler at blive fræset ud, tidsmæssigt er
det ikke noget problem.

Hvis flight spare skal laves vil det lægge beslag på CNC fræsetid hvilket
kan give problemer for andre grupper der også skal bruge fræsemaskinen.
Istedet for flight spare sagde Henrik at han og Ole fra værkstedet begge er
villige til at bruge en weekend på et senere tidspunkt hvis det viser sig at
der skal laves nye spoler. Henrik og MB tager en snak om hvad der skal
gøres.

Power: Schematics tegning af det nye layout er lavet og Jens Adrian arbejder
på det endelige printlayout. Forhåbentligt vil print og komponentlister være
klar i slutningen af ugen så printet kan checkes af Jonas og Thomas og
sendes til montering inden Thomas tager på ferie.

MB: Banen er ændret igen. Det nyeste der er hørt er en solsynkron men
elliptisk bane mellem 350 og 850 km. Dette betyder ændringer i
magnetfeltskortet, der enten skal dække hele spændet mellem de to højder og
derved fylde meget mere eller implementeres som en funktion der vil bruge
mere processortid. [Hvordan vil det påvirke tetheren Richard ?]

OBC: Klaus og Jonas har fået latch-up kredsløbet til at virke og nu kan
computeren trække latch-up. Der er dog opstartsproblemer med MAX4373 kredsen
der gør at der er permanent latch-up når den først bliver trukket

[Problemet blev hurtigt identificeret efter mødet og kan heldigvis løses
nemt ved at forbinde reset til nul istedet for til høj spænding så husk at
checke om DU bruger kredsen og hvordan DU har forbundet den]

Radio: Printet er færdigdesignet og ankommer onsdag, Niels monterer selv
printet og tester undervejs. Sidst på ugen regner Niels med en
færdigmonteret version af radion.

Problemet med at modtagebåndet er for bredt findes stadig og når ikke at
blive ændret det er blevet undersøgt om det var muligt at skifte til
krystalfiltre, men det er simpelthen for sent i designfasen.
Lars Alminde fra AUC og Niels har aftalt at hvis der bliver problemer med at
vi kan modtage hvis AUC sender så indfører vi timesharing så de ikke sender
mens vi modtager.

Det er ikke muligt at ændre i de tildelte frekvenser, det var svært nok at
få en frekvens da det ikke er alle i AMSAT der mener at CubeSats er
berettiget til en Amsat frekvens.

PR: Lasse Rusborg har taget nogle utroligt flotte men også sterile billeder
af satellitten og delsystemerne. Vi vil gerne have nogle action billeder der
viser arbejdet med satellitten, det har MB og Torsten talt med Mads Damkjær
(DTU journalist) om i starten af januar men har ikke fået nogen
tilbagemeldinger. Torsten tager fat i Mads igen for at finde ud af om der
sker noget.

Niels har talt med Jan Rasmussen der er ved at lave en animation af tether
udfoldningen hvis den bliver ligeså flot som det han har lavet indtil nu kan
vi godt begynde at glæde os.

Morten Larsen fra sletten er interesseret i et pressekit, Niels vil ud fra
vores sponsordokument lave et udkast hvor alle de tekniske ting bliver up to
date [efter mødet blev det aftalt at jeg modtager dette og sammen med Bente
Schneider skriver det rent]

Urban har kontaktet os og vil gerne lave et interview med nogle stykker samt
tage nogle billeder [Der kommer en journalist og en fotograf torsdag d. 20/2
kl 14.00]. Er der en eller to der har tid til overs og lyst til komme i
avisen så skriv til mig. Er engineering modellen i huset så de kan tage
nogle billeder ? Er der nogen der er igang med noget spændende (rysteprøve
f.eks.) ?

På søndag er det Ørsteds 4 års fødselsdag hurra hurra hurra, den sikrer sig
en gave får....

Magnetometer: Fejlen der forårssagede fejlmålinger er fundet og rettet med
montering af en ekstra komponent. Dette har medført at fejlraten er faldet
til 30 ppm hvor afvigelsen er større end 50nT. Stjernekamera folkene har
sagt god for Klaus' montering af den ekstra komponent på det eksisterende
print. Der blev talt om muligheden for at lave en printrettelse der pt. ikke
er bydende nødvendig men vil være rar at have hvis der skulle vise sig
problemer eller til DTUsat2.

Solsensor: Det er nødvendigt med en lille printændring af rent
monteringsmæssige årsager. Måleopstillingen fra Ålborg er så ribbet at den
ikke kan bruges uden omfattende genopbygning. Istedet er en anden opstilling
ved at blive modificeret til formålet. MB vil meget gerne have opstillingen
til AU for at se på den. Der mangler opdaterede drivere til de GPIB kort der
bruges nu, hvilket betyder at man ikke kan komme i kontakt med kortet fra
LabView. Der findes andre maskiner på AU med GPIB kort men Martin vil gerne
have et til den nuværende computer der arbejdes på enten nye drivere eller
et nyt kort.

Mekanik: (ikke tilstede)
Tether mekanismen skulle være fremstillet nu, men ingen ved mødet har set
eller ved noget. MB sender mail til Sune og Richard ang. tether mekanik
status.

Der mangler et værktøj til fastspænding af P-POD'en på rystebordet, dette
haster da den samlede rystetest snart står for døren.

Det er stadigt et stort ønske at få lavet en side i plexiglas til P-POD'en
så man kan se ind i den mens der rystetestes.

4) Evt.

PLT er igang med at lave en rapport til OFR hvor han gør status over de to
cubesat projekter. Han spurgte om hvad der var godt og skidt i forløbet og
hvilke showstoppere der stadigvæk er.

Showstoppere:
Radioen har vist sig at give en del problemer, sidebåndende har vist sig at
være en del mere støjende end først antaget, det hjælper selvfølgelig en del
når vi kommer op over horisonten men det kan formindske vores
kommunikationsvindue. Radioen er endnu ikke samlet på et print det burde
ikke give problemer men....

De værste problemer med power er forhåbentligt overstået. Det nye kredsløb
er væsentligt forenklet i forhold til det oprindelige men er stadig ikke
monteret...

Godt og skidt:
Kommunikationen mellem grupperne har været svær og især har det været svært
at tage nogle endelige beslutninger. Dette har gjort det svært at komme
videre i de enkelte grupper.

I det hele taget har manglen på erfaring fra store tværfaglige projekter
været et problem.

Tilgengæld har dem der har holdt ud lært en masse

[Længere diskussion om hvad vi har lært, hvad vi har gjort og hvad der kan
gøres bedre en anden gang]

Dokumentation: PLT spurgte om dokumentationen af projektet er så god at den
kan bruges til DTUsat2. Dette var der bred enighed om at der var, især da
store dele af projektet er kørt som DTU kurser der kræver dokumentation for
at bestå.