Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 10-3-2003 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng 10-3 2003

Det mest kritiske først:

Radio
Søndag fik jeg modemmet at virke, og sent mandag aften lykkedes det for David, Jonas og mig at få bootsoftwaren på OBC til at kommunikere med jordstationen (soundmodem) via modemmet på radioen. Det betyder at den hårdeste del af integrationstesten er vel overstået. Modem og soundmodem var forbundet med ledning, så signal/støj-forholdet var absolut favorabelt. Kommunikationen er ikke testet ved RF endnu, men det regner jeg med at gøre i løbet af i morgen onsdag sammen med Anders. Rent konceptuelt er det afkoblet fra resten af kommunikationen, da det "bare" er et ekstra fysisk lag. Hvis/når det lykkes os at få tilstrækkeligt SNR, erstatter RF-delen ledningen uden yderligere ændringer.

Power
Thomas har testet det nye powerkredsløb, og der er kun tre problemer tilbage:
Batteriet aflades af latch-upkredsløbet med 4 mA. Det medfører at levetiden på batteriet fra fuldt opladt kun er godt 16 dage i P-pod'en, hvilket igen medfører at vi vil underlade batteriet hvis der på noget tidspunkt går mere end 16 dage mellem opladningerne. Det virker ret usikkert, især i lyset af seneste mail fra Canada, som advarer os om at der kan gå op til 21 dage fra vi ser satellitten for sidste gang til opsendelsen. Underafladning kan beskadige et Li-ion batteri, især hvis det ikke oplades forsigtigt efterpå, hvilket vores kredsløb ikke gør. Thomas undersøger lige nu hvor alvorligt det er. Det ville derudover være suverænt at have strøm på batteriet når vi kommer op. Kan det lade sig gøre at begrænse strømforbruget i latch-up kredsløbet? Klaus mener umiddelbart ikke at det kan lade sig gøre uden at give køb på funktionsområdet i spænding. Klaus har travlt med kalibrering af magnetometeret, men ville efter en del pres alligevel se på det.

I øjeblikket aflades batteriet af en parasit-diode, men det regner Thomas med kan løses.

Overladningsbeskyttelsen af batteriet virker ikke for øjeblikket. Dette skyldes tilsyneladende en defekt reference, for kredsløbet er stort set magen til underladningsbeskyttelsen, som fungerer. Det burde altså ikke være noget stort problem.


Integration
Jeg udsendte hen over weekenden en del dokumenter om satellittens integrationstest og samling. Jeg har kun modtaget en eneste kommentar - fra René, som fortalte at der stadig arbejdes på højtryk på elektronemitterne, men at de ikke kan testes i atmosfærisk luft, hvilket i praksis vil sige at de ikke integrationstestes, men forudsættes at passe på tetherprintet.

Antallet af svar er ikke videre tilfredsstillende i forhold til det arbejde der er lagt i at forsøge at beskrive procedurerne, men hvad vigtigere er, det er farligt. Jeg har stort set ingen detaljeret viden om de enkelte moduler, og hvis der er fejl i procedurerne eller hvis de ikke eksisterer, risikerer vi at overse fejl i modulerne eller jagte ikke-eksisterende fejl undervejs. Det har vi ikke tid til. Derfor har det faktisk høj prioritet at få lavet systembeskrivelser, rettet integrationsprocedurer og andet papirarbejde. Få det nu gjort! ¤#%&"#@. En halv beskrivelse fyldt med TBD'er er langt bedre end ingen.

Brug min "Radio System Summary" som udgangspunkt, så er det faktisk ikke særlig mange timers arbejde det drejer sig om, og samtidig er det tydeligt hvad der ikke er skrevet endnu.


Integrationstesten kommer til at foregå ved at satellittens elektroniske dele først samles med kabler. Når softwaren er på plads og evt. hardwareproblemer er fundet på alle moduler, lodder vi integrationsmodulerne sammen til en printkube. Dermed har vi mulighed for at finde fejl, som hidrører fra EMC-inkompatibilitet mellem modulerne, strømtræk eller den berømte "konstant latch-up fordi et eller andet modul er indstillet forkert når alle modulerne sidder sammen"-fejl.

Plan:
Power/OBC integrationstest starter så snart Thomas får et legeprint tilbage fra HP. Power har 4 print, hvoraf et er monteret. Det har de ovennævnte fejl, men de skulle være til at leve med for integrationstesten. Thomas monterer et ekstra print, så han har noget at finde fejlene på, og overlader så det første til integrationstest af dels power selv, dels alle de andre moduler, som bruger strøm fra power. Når han er færdig med modultesten, monteres de sidste to print i overensstemmelse med evt. ECO'er fra fejlfindingen, så vi har et flight- og flight spare print, som ikke er blevet brugt særlig meget.

Derefter er ACDS magnetometer klar - integrationsprint ligger allerede klar og kan for så vidt begynde testen med det samme, for så at få kørt den automatiske test igennem samt få kontrolleret målenøjagtigheden når vi er færdige med power.

Solsensorer kan kobles på ACDS herefter - færdige print er klar først på næste uge, men der eksisterer allerede elektrisk identiske print, som kan forbindes til sensorerne.

Radio burde så være færdig incl. RF-delen, hvilket giver mulighed for en meget interessant test - nemlig at begynde at flytte satellitten væk fra jordstationen.

Payload-print og kamera kan testes når det passer ind i planen, og når de er klar til det. Status for tetherelektronikken: Richard har lavet to versioner i weekenden, som bliver fremstillet i løbet af denne uge. Derefter testes deres nøjagtighed.

Rystetests af subassemblies lokalt, løbende som de bliver klar
Rystetest foreløbig engineering model lokalt ultimo marts
P-pod er klar til rystetests lokalt
Rystetest/environmental af flight / flight spare hos Terma Lystrup primo april

Lav dog for pokker den testdokumentation! Det er tredje uge dette punkt er oppe.


Runde
Solsensorer: Der er bestilt print til d. 13. marts og der arbejdes på testopstillingen.

Mogens: Ingen kontakt til SAS endnu. Eksporttilladelser skal snart på plads - spørger Per om kopi af Ørsteds papirer som skabelon.

Henrik: 1 magnetorquer er færdig, 2 mangler trådomvikling og udfræsning. Færdige primo næste uge. Y-spolen ligger på OBC-siden (+Y) - det er åbenbart smuttet et sted i kommunikationen, det var Klaus ikke klar over. Henrik laver en elektronisk kopi af dokumentationen og mailer den til Klaus

OBC: Montering i gang hos HP. Boot-PROM fejlen er løst ved at korte 20 cm af fladkablet. PWM-frekvens til magnetorquer er nu 32 kHz. 0-100% burde være muligt - Jonas undersøger det.

Boot: I gang med at implementere et terminal-program til at kommunikere med satellitten gennem debug-porten. Skal kunne køre småprogrammer og returnere værdier. Det er også muligt at starte applikationssoftware, men de to modes (failsafe og applikation) kan ikke umiddelbart kommunikere.

ACDS: Magnetorquere er testet elektrisk for feltstyrke og fortegn. Flight spare sorte ledninger er stive. Det er rettet på Flight. Testplatformen er klar nu, og testudstyret burde blive færdigt i dag, så de første tests (temperaturdrift, kalibrering).

Applikationssoftware: Har implementeret JPEG-encoder til OBC, men har endnu ikke noget kamera eller low-level driver, så det er svært at teste det færdigt. Regner med 64 kb billedstørrelse. Køretid er ukendt. Har implementeret B-dot regulering via algoritme fra Herrstein.

Hans Henrik: Er selv den eneste der arbejder på protokollen. Der eksisterer fortsat ikke en færdig protokol til applikationslaget, men soundmodem og bootsoftwarekommunikationen har højst prioritet.

Radio: Som beskrevet først i dokumentet. Derudover tager Klaus en TNC med, så RF-delen af jordstationen kan testes færdig.

Mekanik: Vi havde et morgenmøde med Peder Klit i fredags angående tethermekanikken. Der er en del ting der skal laves om, men heldigvis vil Peder Klit selv tegne ændringerne og sætte dem i gang. Det bliver ikke muligt at lave præcis den gennemføring der først var planlagt, men Klaus foreslog trapez-kondensatorer til RF-afkobling af tetheren. Hermed givet videre…


Evt.
Ingen referat-værdige punkter.