Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 3-2-2003 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng 3/2 2003

1) Arbejde i slutfasen
Hvor mange er vi? Hvor meget mangler vi? Det var spørgsmål som var ret svære at svare på på mødet, da langt fra alle var til stede. I stedet sender Torsten en mail ud til alle studerende på projektet og beder de aktive om at svare.

2) Stabelafløbning på fredag
Adresser ud? Der er gået koks i det. Den mail Bente sendte ud var ment som en invitation til dem som har fået den, hvilket ikke fremgik særlig tydeligt. Meningen var at adresser skulle sendes til Bente, som så ville sende invitationerne ud, men allerede da var vi noget sent ude. [Er der for resten overhovedet gået en "rigtig" invitation ud til alle studerende på DTUsat?]

Indtil videre er der kommet 20 positive tilbagemeldinger fra eksterne mennesker. Vi køber ind til omkring 100 mennesker og bruger resten senere, hvis der bliver noget til overs.

Vi skal bruge navne til hjælp med oprydning. Det klarer vi i SysEng: Navne til listen er: Jonas, Klaus, Sune, Martin, Niels, Klaus og Torsten. Vi bliver og rydder op, men det er en meget lille opgave. Det drejer sig om at smide papirsdugene ud og sætte bordene på plads.

Rektor kommer og døber satellitten og går igen. I den sammenhæng skal vi have lavet en eller anden gimmick - en mulighed er at bruge Henriks model til at hoppe ud af P-pod'en. En anden mulighed er at folde antennerne ud - det kan nemlig godt lade sig gøre nu :-) Uanset hvad skal det jo laves… Vi kom faktisk aldrig frem til en konklusion på dette. Hvem, Hvad og Hvornår? Mogens, vil du ikke beslutte det og kommunikere det ud?

3) Opdatere vægtbudget
Vi har nu præcise masser for mange af systemerne. Hvis folk lige gider tage de faste tal med, kan vi få et præcist overblik. Det kunne fx være skægt at have 5 g til overs til en legomand (og en del epoxy) på siden af tetherboxen.

ACDS hovedprintet vejer 26 g, men der var ikke mange andre masser at få.

Mail lige vægtene til mig, så putter jeg dem ind i vægtbudgettet.

4) Runde
MEMS: Har hentet strukturen og en måleopstilling fra Aalborg og har haft møde med Per Lundahl Thomsen - han kommer d. 10. og vil så gerne have svar på spørgsmålene, der er kommet ud på mail. Måleopstillingen er så hærget at det vil tage sin tid at få den til at virke. Den almindelige sol kunne være en mulighed, men den er ikke helt så præcis som en kalibreret måleopstilling.

Klaus' vejleder har kigget på hvordan man kan lave en samkalibrering af magnetometer og solsensorer - kontakt: jmm@oersted.dtu.dk

OBC har testet med Richard, Thomas og Johnny. Det går fremad - Johnny har skrevet som følger.

Kamera: Johnny har sendt en opdateringsmail:
"Flaskehals i kameraarbejdet er primært, at der ikke er meget tid til at teste med OBC.
Et problem Jonas og jeg er rendt ind i i laboratoriet er, at kameraets programmérbare logik ikke har fungeret som den skulle ift. simuleringerne. Jeg har nu fået et andet simuleringsprogram (der simulerer den "færdige" logik vs. den "ideelle") til at køre; det burde reducere arbejdsbyrden i lab med Jonas.
Mht. arbejdsindsats dette semester: Jeg har for 25p andre kurser, men de næste to uger reelt kun 5p - de sidste 20p er spec.kursus + forprojekt, der ikke starter før min vejleder er tilbage i DK om to uger, så jeg kan stadig give DTUSat en skalle. Forhåbentlig skal jeg ikke afsætte væsentlig meget mere tid efter disse to uger.
Det jeg mangler er:
- Mekanisk slut
- Integration med OBC slut (p.t. igangværende)
- Teste komplet billedsekvens med OBC/bekræftelse af fuld funktionalitet => Flight print
- Rystetests
Derudover tror jeg, at SW stadig mangler en JPEG-komprimering og en driver, men det skal I nok tale med Jonas eller Søren (hvis han stadig er med) om."

Der er kommet RAM til Johnny - kom faktisk mens vi holdt møde.

Software: Boot har en fungerende prototype. Den mangler interfacet til radioen, og protokollen mangler stadig - der er ikke nogen direkte problemer i det, arbejdet er bare ikke gjort endnu. Hvis vi skulle sendes op i morgen ville det kunne lade sig gøre, hvis ellers radioen fungerer… Der mistes en del arbejdskraft her ved semesterstart, men der er kommet nye til attitude og kamera.

Mekanik: Har afleveret tegningerne til værkstedet, men det kommer til at tage op til tre uger på grund af andre opgaver i værkstedet. Prøver at trække i nogen tråde via Peter Klit. Der er kun 3 uger tilbage i MEK - så tager de til Milano.
De mekaniske opgaver som er tilbage på listen er: Aflastning af ledninger på -Y, batterimontage, fjedre, rejfe til killswitche, køling til power, køling af DCDC-konvertere mod tetherkassen, udløsermekanisme til tether og rystetests. Gruppen kigger nu på interfacing af P-podden til rystebordet. Tegninger kan sendes til fællesværkstedet, hvis der ikke er mulighed for at lave tingene på institutterne. [Udløsermekanismens elektriske del er testet af Jesper og fungerer, tråd og modstande af korrekt type kan hentes om formiddagen i 348. Der bruges 1/4W metalfilmsmodstande af en særlig type samt polyestertråd.]

Power: Der er problemer med Step-up konverteren - den trækker solcellerne i bund. Enten skal der en fast forhold eller en maximum power point tracker til. Alternativet, som er en nødløsning, er at forbinde batteriet direkte til solcellerne og beskytte det med en shuntregulator. Det er bygget, men skal testes meget grundigt. Latch-up er stadig ikke i orden. Spændingen på den uregulerede bus er dermed ændret fra 5V til mellem 3 og 4.2V, sandsynligvis for det meste 4.2V. Det kræver nogle ændringer, bl.a. i kølingen af printet. Det betyder at al effekt afsættes inde i satellitten. En løsning er at slukke for solcellerne i stedet for at shunte dem, hvilket er særdeles elegant. [Efter mødet kiggede vi på denne løsning, som ser ganske lovende ud - lav udgangsimpedans og meget simpelt kredsløb. Batteribeskyttelsen kan stadig fungere, blot på samme måde som underladningsbeskyttelsen. Lithiumbatterier kan godt tåle ladestrømme på C/3 - C/2, som er det maximale vi kan lokke ud af solcellerne. Thomas forsøger at bygge den op.]

Vi slipper for desuden boost-konverteren og batteriladeren - begge ikke latch-up beskyttede. En mulighed for at latch-up beskytte SEPIC-konverteren kunne være at checke minimumsstrømmen. Konverteren trækker strøm i bidder - hvis der ikke er lavt strømtræk mellem bidderne, er der noget galt. Muligvis er der et problem ved indgangsspænding = udgangsspænding.

Tether: Richard har fået sit print. Har integrationstestet med Jonas, men en forkert monteret spændingsreference gjorde at det opførte sig temmelig underligt. Det skulle være i orden nu, men den skal selvfølgelig testes igen. Richard har fuld tid lige nu og har hjulpet Thomas det sidste stykke tid, men arbejder kun fuld tid ugen ud - derefter starter han på et rigtigt arbejde. [Der er desuden et problem med en optokobler, som har lav forstærkning - der skal muligvis en lille opamp ind på tethersiden. Det kan forhåbentlig løses.]
Selve tethertråden er nu afsendt fra Japan.
Der er ingen lås i hardware mod utilsigtet udrulning af tetheren bortset fra den tidskonstant som modstanden giver (ca. 30-60 sekunder). Software venter med at enable pin'en før det er nødvendigt. Mulighed for at vente på lys på solcellerne før antennerne foldes ud? Hans-Henrik sender boot-sekvensen til SysEng til kommentarer, for vi skal have taget en beslutning, også angående afvejning af boottid i forhold til latch-up. [Dette er i gang, men der er ingen konklusion endnu.]

ACDS: Intet nyt, men fejlraten er under 1% og kan detekteres med 90% sikkerhed. Mogens har lavet en midlingsløsning, som vil koste meget mere tid og energi at lave målingerne i forhold til Klaus' løsning. Klaus taler selv med softwarefolkene om implementering af sin løsning.

Radio har endelig gode nyheder. Det er lykkedes at få DC-koblet transceiveren, så problemerne med de lange ens sekvenser er væk. Desuden har jeg fået støjen så langt ned, at vi overholder båndbreddekravene og samtidig sender med et bedre signal/støjforhold. Dermed er der "kun" modtagelsesbåndbredden, spurious fra krystallet og evt. problemer, som opstår når hele kredsløbet sættes sammen på et print, tilbage. Til gengæld har jeg fået svar fra Ib Christoffersen - der bliver ikke tale om at flytte vores frekvens, så vi kommer til at leve med at have Aalborg som naboer i flere forstande. [Den historie er ikke helt slut endnu - Aalborg er af gode grunde ikke begejstrede for at få sænket deres tilgængelige data på grund af vores uduelighed, så vi forsøger at blive flyttet, men muligheden er fortsat ikke god.]

Jeg følte mig kaldet til at tude lidt for åbent tæppe - jeg kan ikke nå at bygge radio og arbejde med SysEng og tusind småting samtidig. Anders har fuldt semester nu, så jeg er stort set alene på radioen, men bruger typisk 2-4 timer om dagen på SysEng-relaterede ting. Hvis radioen skal være færdig - og det skal den, hvis der skal være ide i at sende DTUsat op - skal jeg bruge hjælp.

Klaus vil gerne hjælpe med radioen, men har selv flere point og et ACDS-system at tage sig af.
Torsten meldte sig til at overtage referaterne fra SysEng.
Vi mangler seriøst en til at kigge på de tilbageværende mekaniske problemer.

Tak til jer, det kommer til at hjælpe en del, men det bliver stadig knebent. Hvis nogen kender nogen med lidt radioerfaring og tid til at svinge en loddekolbe og en mus i nogle dage om ugen, vil det være perfekt.

5) Evt.
Efter launch: Operation. Dette problem kan løses efter afsendelsen til Canada.

Solceller er bestilt. Kommer i løbet af 4 ugers tid, men alle, der har monteret sådan nogle, er på det tidspunkt i Milano… Det løses, evt. med en flybillet, hvis det bliver et problem.

Vakuumtests: Spørg 327. Samlet vakuumtest om 3 uger.

[ESA inviterer til IAC2003 i Bremen til september. Martin, Jan, Lonnie og jeg holder et informationsmøde om turen og mulighederne for at lave andre ting i ESA-regi d. 12. februar i frokostpausen. Nærmere information følger på bagsiden af næste nummer af Sletten.]

Hård afleveringsdato er muligvis kommet: 30. marts. Torsten forsøger at få det konfirmeret. [Vi har fortsat ikke hørt noget fast jfr. Mogens. Jeg har spurgt Aalborg hvad de egentlig har fået at vide, men har endnu ikke modtaget svar.] Vi har en egen deadline fredag d. 7/2, men den er der flere delsystemer som ikke kan overholde. Vi mangler desuden flere tests, som skal bruge flight- eller flightlignende hardware, heriblandt rystetest og termisk vakuum. Kodeordet her er flight-lignende. Med lidt held har vi flight-lignende hardware fra radio og power i løbet af næste uge - ikke flightprint, men gode nok til at få en ide om hvor problemerne vil være ved en ryste- og termisk test.

Den eneste mulighed for at få denne satellit færdig i tide inden opsendelsen er at arbejde parallelt og at overføre arbejdskraft fra færdige eller næsten færdige delsystemer til de kritiske dele. Vi kan simpelthen ikke nå at lave alt perfekt med den arbejdskraft vi har til rådighed, så vi må gøre det så godt vi kan og i stedet gøre fremskridt over hele fronten.