Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 16-12-2002 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng 16-11

1) Status og opsamling af problemer
Mekanisk tegning for kameraet er færdig, og der kommer printudlæg fra PowerCAD i eftermiddag eller i morgen. Sender forhåbentlig direkte til Elprint, som derefter kan sende direkte til HP elektronikmontage for hurtigst og sikrest muligt at få en prototype op at køre. Værkstedet skal også i så hurtigt som muligt, venter på endelige printmål fra PowerCAD og på tid til at fremstille kamerahuset.

Powerprintet er gået til montage hos HP, er færdigt onsdag. Der er en del småproblemer på printet, bl.a. er kondensatorernes footprint blevet presset ned, så vi ikke kan få store nok kondensatorer. Vi kan klare os med de kondensatorer, som der er plads til, men det kræver at vi sætter switchfrekvensen op, hvilket øger tabet i konverteren. Der er mulighed for at spare plads ved målemodstandene, da disse findes i mindre pakninger, og der skal sandsynligvis laves en lus til latch-up, da der var to forskellige netnavne i schematic. Endelig er der flight-pin, som kan laves i latch-upkredsløbet, men printet kan fint bruges til test. Desuden er det mekaniske interface ikke helt i orden - det skal fræses helt ind til metalkanten for at printet kan monteres. Det bliver spændende at få nogle testresultater. Thomas regner med at være klar med anden iteration, som forhåbentlig er flightprint, omkring juleaften.

Maxstrømmene i systemet er ca. 1A, fra solcellerne hver ca. 500 mA. Det skal ledningerne altså dimensioneres efter. Batteriledningerne bør ikke ligge i spænd under skruerne, da det kan skade deres isolering. De kan muligvis lægges i de riller som er lavet til indspændingshjælp. En anden ide er at lægge stelforbindelsen i en loddeflig på den aluminiumsklods, som sidder tættest på power. På den måde kan der spares en del dipolmoment, og det løser samtidig ledningsproblemet, men der kan være problemer med opspænding af batteriet, fordi der så ikke kan kommes noget isolerende imellem batteriet og klodsen. Løsningen på den voldsomme spænding af skruerne, der nu kræves for at holde batteriet fast, kan også være at lave et overfald på holderen i stedet. Batteriet bør enten have et mekanisk stop i enderne eller isoleres, så en vandring ikke ender i kortslutning. Isoleringen har den fordel at der skal en del vandring til, før man belaster printene, stopklodsen har sin fordel i kontrol af hvor og hvordan batteriet ligger an på printet. Ingen konklusion lige nu.

Killswitch-kontakterne fungerer stadig i testopstillingen.

Magnetorquere er klar, to er fremstillet og den sidste i flightserien er klar til fræsning og venter på færdiggørelsen af sidepladerne, da det har højere prioritet at få dem færdige. Flight spare fremstilles så snart der er ledig kapacitet på værkstedet.

Software har endnu ikke hul igennem bootsoftwaren. Der er softwarearbejdsdag i morgen, og boot har første prioritet. En af de ting der mangler er den præcise specifikation af interfacet til modem, som igen venter på at vi i radiogruppen får det testet. Samspillet mellem kommunikationshardware og software kan testes med to forskellige tørtests, dels kan radioen testes sammen med jordstationen op mod en umodificeret soundmodem-driver, så vi kan se om der kommer signal igennem, dels kan man teste den modificerede soundmodem-driver uden radio ved at koble modemmet direkte til lydkortets indgang. Soundmodem kræver et lydkort, der fungerer under Linux. Det kan skaffes fra time til time i Lyngby. Der er for indeværende ikke navn på hvem der klarer installation og opsætning, men det må vi tale om når vi nærmer os så meget at modem og computer kan tale sammen.

Keramik til solsensorer og elektronemittere: Klaus Kjærgaard er eneste mulighed indenfor tidsrammen. René arbejder med at lave en lille stump printmateriale i stedet for keramik, da det er hurtigere. Guldpastaen bliver skaffet, da den skulle bruges under alle omstændigheder (? Jeg er lidt usikker på hvor diskussionen egentlig endte her…) Keramikken skal skæres ude i byen og benene skal også leveres udefra, men ellers kan vi klare hele monteringen her på DTU.

Elektronemitter: Masken er kommet, og folkene fra KU vil gerne bruge tiden til at fremstille dem i renrummet. Chalmers sponsorerede den første maske, som desværre var fejlbehæftet, men som lærte os noget om hvordan det skal gøres. MIC's normale leverandør, DeltaMask, har leveret næste iteration på rekordtid. Det er svært at sætte en dato på for færdiggørelsen, da der er mange usikkerheder i processen.

Print til solsensorer kommer på torsdag efter et sæt misforståelser. Jeg har klokket i det og sendte dem ikke af sted, da jeg regnede med at Martins prototypeprint var tilstrækkeligt til integrationstesten, hvorfor der ville kunne spares en iteration hvis der viste sig fejl. Det viste sig dog at være helt i uheld, da vi i forbindelse med bestillingen fandt en fejl som ville have gjort dem umulige at montere på satellitten. Jonas sørger for at Elprint sender printene direkte til HP montage, hvor et antal (6-7 stykker) monteres. Komponentmapper afleveres til Henrik, som gerne bringer dem ud, men det kan være en god ide at tage med for at få afklaret evt. småspørgsmål. Henrik skal alligevel derud onsdag for at hente powerprintet, så det vil være praktisk hvis de kan komme med der. Antistatiske lommer ligger i skabet (og det er de rigtige nu - vi har fået en ny leverance). Det er ikke nødvendigt at bruge antistatiske poser til modstande og lignende. HP arbejder til og med mandag, så det er færdigt inden jul.

ACDS: Der er desværre nogle fejl på printet fra HP, operationsforstærkerne er vendt forkert. Desuden mangler der nogle Maxim-komponenter på grund af en bestillingsfejl. Vi prøver at skaffe dem hjem af en anden kanal.

Hvad gør HP når man fortæller dem at det er flightprint, spaceratede? De skal under alle omstændigheder ikke coates, da der skal loddes på dem efter at de er integrerede i kuben.

Payload: Ukendt - jeg mailer Richard. [Richard og jeg sætter os sammen tirsdag og får elektronikken gjort klar til PowerCAD. Der kommer ikke solsensor på +Z, da det så simpelthen ikke kan lade sig gøre uden daughterboards.]

Radio: Langsomt fremad, har lagt planer for julen. Vi er i gang med modemtest og med at få modemmet til at tale med transceiveren.

Rystetest: 451 har et rigtigt rystebord i kælderen. Det lyder rigtig godt! Det er derfor ikke nødvendigt at kontakte eksterne eller bruge de forskellige små rysteborde rundt omkring - Klaus Kjærgaard vil gerne hjælpe os med at bruge det. (Det betyder at hans juleferie også er en ressource vi skal have undersøgt)

2) Integrationstest
Lider lidt under at jeg har monopoliseret Jonas til samlingstest søndag næsten til midnat…

ACDS er i gang med at teste elektrisk op mod testplatformen. Håber at kunne koble op til OBC i aften. [ACDS virker i Klaus' egen testbed.]

OBC er i gang med at få bootet computeren. Der er lavet alskens interfaceprint for at kunne strømforsyne, konnektere flash i stedet for rom og så videre. [Det er lykkedes at få bootet flightprintet. ACDS og OBC starter integration tirsdag]

Samling er til gengæld færdigt - besværligt, men muligt. Der kræves en ekstra mekanisk dims til at aflaste solcellekablerne, som skal hele vejen rundt i satellitten for at gøre det muligt at lodde dem på powerprintet.

3) Planlægning
Herunder planlægning af planlægningsmødet onsdag

De grupper, der ikke kan komme onsdag 1330, skal sende en kort write-up med status og planer for julen til mig.

Eksterne samarbejdspartnere i julen:
HP har åbent på (de to eneste) normale arbejdsdage mellem jul og nytår.
Elprint har åbent på fabrikken ditto.
DSRI regner med at være færdige med solcellemonteringen inden jul.
Værksteder? Vides ikke, jeg spørger mig for.

4) Evt.
Ingen punkter.