Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 25-11-2002 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng 25/11 2002

Først vil jeg gerne undskylde forsinkelsen af dette referat. Jeg er klar over at det dels signalerer at der ikke sker noget på projektet, dels er generende at man skal spørge direkte om ting, der faktisk var oppe på sidste møde. Grunden er nu nærmest det modsatte – der sker lige nu uhyggelig meget overalt, og det medfører dels at punkterne og spørgsmålene bliver besvaret og ændret i løbet af et par dage, dels at der faktisk ikke er særlig meget tid til overs. Det har ført til at jeg de sidste par gange har behandlet referatet mere som en todo-liste end et dokument knyttet til mødet. Det gør det dels ganske tidskrævende at lave referat, fordi alle spørgsmål og deres løsninger skal beskrives, dels ødelægger det andres muligheder for at bruge det som arbejdsdokument.

Jeg vil derfor fremover bestræbe mig på at få referatet ud hurtigt og senere sende opdateringsmails ud – det gør det muligvis også nemmere at læse og forstå.

Langt de fleste af spørgsmålene på dette referat er afklaret i løbet af ugen eller i dag, til SysEng 2/11. Alligevel udsender jeg dette nu i råt format – primært af historiske årsager, samt for at dulme min samvittighed :-)


1) Print til Elcon
Hvem skal afsted, hvem koordinerer og samler og hvornår sker det

Kontaktperson: Martin Jørgensen. Mogens ringer og får en hasteserie igennem. – Og spørger så samtidig om afstanden mellem lagene og dielektricitetskonstanten – samt usikkerheden.

Power mangler endnu nogle dage før schematic er klar. Derefter skal printet så lægges ud – det gøres af PowerCAD. Han har stor erfaring med switch-mode, men det vil tage noget mere tid. Thomas vil gerne have sparring – have en til at kigge schematic igennem. Mogens sørger for at sende det ud i byen, så vi kan få tegnet det færdigt. Det vil sige at schematic og print genereres ud fra de noter der ligger nu. Jeg sender Protelfiler til Thomas i version 99.

OBC er klar – mangler kun nogle småting, såsom latch-up.

ACDS bliver færdig i løbet af i dag.

Solsensorerne venter på endelige mål på carrier – det tager ca. 14 dage. Der skal derefter lægges print ud.

Radio håber at få noget prototypeværk færdigt engang i løbet af i morgen, men det bliver ikke printkubeklar.

Payload
Richard har fået kontakt til den diplom-E, men det lyder ikke som om der er interesse alligevel. Nogen skal gøre det – men der mangler interconnects med solsensor og kamera, hvilket netop er de sværeste at udlicitere. Derudover mangler latch-up selvfølgelig stadig.

Johnny?

Alle har brugt Protel, så Jonas kan godt generere de gerber- og drillfiler som Elcon skal have. Jonas skal have printene tirsdag aften, så sendes de til Elcon onsdag morgen. Der skal sendes telefonnumre med, så Elcon kan kontakte.

2) Runde
Software går fremad – ikke så hurtigt som beregnet, men støt og rolligt. Bootsoftwaren bliver færdig først i december. Der er simuleret kontakt mellem jordstation og onboard. Det der mangler er primært ACDS. Driverne til ACDS arbejder på en ren b-dot i Matlab. Det er ikke afklaret hvordan solsensorerne skal supporteres endnu, men de er heller ikke nødvendige for b-dot. Softwaregruppen laver en skal til ACDS, som kaldes fx en gang i sekundet, så der kan hældes c-kode i. Foreløbig overføres koden med håndkraft. Floating point undersøges af softwaregruppen.

Massemidtpunkt kan rykkes i sidste sekund hvis strengt nødvendigt ved at montere ballast forskellige steder i satellitten. Alternativt kan satellitten accelereres til ca. den rigtige vinkelhastighed (sic!). Richard ser på hvor kritisk det er at få centreret tetherpayloaden nøjagtigt.

Richard overvejer to ændringer i payload – at ændre til MAX4373 overalt. Den kreds skal undersøges på samme måde som MAX890. Det gør jeg.

Jesper undersøger overbrænding. Et slag på tasken er 1W i nogle sekunder. Det vil være mest praktisk at trække denne effekt på den uregulerede bus. Denne spænding ligger mellem 4.2V (op til 400 mA) og 2.6V til 3.8V ved højere strøm, da der her trækkes fra batteriet. Denne karakteristik er lidt kompliceret. Thomas laver en graf over den omtrentlige spænding som funktion af strømtrækket.

Magnetorquers: Henrik og Klaus taler sammen om fillfactor og derefter fremstilles spolerne. De ydre mål på tegningen er de kontrollerende mål, hvis det bliver nødvendigt kan de indre mål justeres så det passer.

Vi ved ikke om vi har adgang til satellitten efter at den er sendt til Rusland, så det er bedre at spille sikkert: Vi indbygger et check på batterispændingen før antennerne udløses i bootsoftwaren.

Alternativt kan man bruge et lille permanentbatteri – Henrik skaffer samples og data.

Solsensorprintet får mål på payload – Jeg sender printmål.

3) Latch-up endelig afklaring
Vi har haft en del emaildiskussion hen over weekenden - den skal lige lukkes.
Det tog et par timer ikke at lukke den. Detaljer følger når de er sikrere.

4) Tidsplan status
Stadig meget lidt elastik, men det ser ud til at vi kan begynde at integrere prototyper først i december. Der er bare flere moduler, som ikke er klar – de må integreres efterhånden. Dette er kritisk! Vi bliver nødt til at have testet alle moduler sammen og rettet fejlene i dem før vi kan gå i flightmodelsamlemode først i januar. Please – så meget fart som muligt!

5) Satellittemperatur og overfladebehandling
Richard har beregnet temperaturen på ny - ligger i SysEng-files.

Almindelig sorteloxering: ca. 88%, 88% når det er sortest. Dette er ca. som Chem sort maling, og meget nemmere at lave.

Optimum ligger omkring blå anodisering. Dette vil give en ligevægtstemperatur omkring 8 til 37 grader celcius. Det ville være godt for tetheren hvis overfladen var ledende – dette kan opnås med flere forskellige typer ledende maling, fx GSFC


6) Evt.
Ingen punkter – alle var alligevel gået der hen ad klokken fem…