Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 30-9-2002 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng møde 30/9

1) Valg af referent til dette møde
Dette punkt blev udskudt for længe på forrige møde. Niels valgte sig selv.
a) Valg af referent og indkalder til næste møde
Da Niels er gået fuld tid på projektet, indkalder han fast til SysEng fremover. Der er bare det problem at han tager til Houston mandag i næste uge, så det bliver noget presset med også at nå at skrive referat. Med andre ord: Jeg skal nok indkalde, men en anden må tage referat.

2) Opfølgning på actionpunkter fra sidst
a) Mekanisk struktur v. Knut Meyer: Mødet med Thorkild Ahm i sidste uge har udmøntet sig i et dokument, der indeholder de mekaniske specifikationer på satellitten. Der har været en del rettelser i dokumentet, som vil blive sendt ud til alle. Knut foreslår, at dette dokument fra nu af holdes opdateret, så alle nuværende data kan findes på et sted. Det vil gøre det nemmere at holde sammen på opgaven. Det mest kritiske ved opgaven er ikke at konstruere en struktur der kan holde, men at holde sammen på de mange smådetaljer, som alle skal indpasses i den. Det betyder at der meget hurtigt må tages nogle beslutninger - Konkrete udmeldinger fra en side vil afføde konkrete udmeldinger fra alle sider, så tingene falder på plads.

Som udgangspunkt holder vi fast i så meget som muligt af det der allerede er lavet, ikke mindst på grund af tidsplanen.

Knut og Thorkild er meget snart færdige med at danne sig overblik. De afholder et vejledermøde d. 7/10.

Re. 2a) Niels har kontaktet laserskæringslaboratoriet v. Flemming Olsen, og de vil gerne hjælpe os. Først med en arbejdsmodel af tethersystemet, senere muligvis med udskæring af huller i satellittens sider. Det vil muliggøre nogle hurtige prototyper, så vi kan se hvor problemerne er og finde de problemer vi ikke måtte have tænkt på før. Produktionen af tetherboxen er sat i gang med laserskæring i aluminium, mens Richard vil se på muligheden for at fremstille spolen i rapid prototyping nylon.

2b) Møde med Aalborg
Et godt og behageligt møde, som gav et godt overblik over de to satellitter. Aalborg gav desuden en henvisning til hjemmesiden for deres mekaniske konstruktør, www.lcto.dk, som indeholder billeder og tegninger af AAUsats mekaniske konstruktion. Generelt er den helt store forskel på de to satellitter at Aalborgs er stort set færdig, det er vores ikke. Til gengæld er vores mere ambitiøs på stort set alle punkter, men det er ikke nødvendigvis en fordel på nuværende tidspunkt :-)

Nye resultater fra mailudveksling: Aalborg har ikke mulighed for at lave en flight spare, så vi må hellere få bygget en satellit at stoppe i P-POD'en til januar.

Re. 2a) Knut: Er der problemer med spændinger i Aalborgs struktur?

2c) Solceller:
Fortsat intet konkret nyt fra Spectrolabs. Vi skal have truffet en beslutning, så vi konstruerer nu med Emcores 40x80 mm celler, som vi er sikre på at kunne få. Det betyder at der bliver lidt trangt på siderne, men nu må vi se om det kan lade sig gøre.

Det er muligvis muligt at skære i disse solceller. Aalborg kender en Brett Allard, baallard@stanford.edu, som ved noget om det.

2d) Protel introkursus v. Malte:
Er afholdt, var en god hjælp. [Det kunne måske være en ide at udsende templatedokumenter til Protel, der indeholder dels de designrules som Klaus har beskrevet, dels form og størrelse på printene og dels konnektorerne i rigtig størrelse. En ekstra iteration fordi konnektorerne vender forkert vil koste to-tre uger! - så er det hurtigere at udnytte de erfaringer der allerede er gjort.]

2e) Alle grupper specificerer bindinger for milestones:
Richard har ikke udsendt Excel template. Niels sørger for det inden næste møde.

2f) DSRI kontakt: Ingen egentlige nyheder, men det vil være ønskeligt at vi får tingene i gang så hurtigt som muligt. Henrik koordinerer de grupper der skal ind og have lavet tingene, så vi ikke overrender dem, men bruger deres hjælp så konstruktivt som muligt. [En af de ting vi meget gerne hurtigt skal have afklaret er monteringen af solceller. Flemming Hansen nævnte på Aalborgmødet at DSRI ikke direkte har prøvet at lime celler på, men måske ved nogle alligevel noget om det.]
En anden mulighed for hjælp er til printudlæg, hvilket fx power kunne have glæde af. En anden mulighed indenfor printudlæg er Jimmi Jørgensen fra PowerCAD, som OBC har en kontakt til.

3) Tidsplan
Udskudt på grund af tidspres, men nu går den ikke længere. Da der ikke er mange actionpunkter til næste møde /skal/ den indpasses der.

4) Meddelelser fra grupperne
Vi nåede lige at få en statusmeddelelse fra Johnny på Kameraet. Han er på sporet og regner med at nå at få bygget det. Han overvejer nu at skære ned på features for at få plads til logikken i en mindre chip, hvilket der var bred tilslutning til. De ekstra funktioner ligger mindre kritisk på OBC.

Jesper, der er ny på antenner, viste to fungerende modeller i 2:1 for udfoldning. Begge er baseret på målebåndsmetoden, den ene har antennerne liggende i en firkant udelukkende på -z, den anden folder dem frem til en udløsermekanisme på +z (payloadsiden). Der er fordele ved begge - det giver umiddelbart lavere byggehøjde at have dem foldet rundt om satellitten, men til gengæld er der også fordele ved at have dem liggende monolitisk på en enkelt side. Vi forsøger i øjeblikket at få fat på coated 4 mm stålbånd gennem University of Surrey, som Torsten fik en kontakt til på en konference sidste år.

5) Evt
Ingen punkter.