Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 9-9-2002 By: Søren Hjarlvig
Referat af Sys.eng. møde d. 9/9-2002 kl. 1200.

1)
Som indkalder og referent til næste møde valgtes Jan.

2) Opfølgning på action-punkter fra sidste møde.
-a De resterende grupper (samtlige hardwaregrupper bortset fra ACDS og kamera) skal
aflevere driverspecifikation til testsoftware til Jonas snarest:

Resten af grupperne mangler stadig at aflevere.
Grupperne fremkom med følgende estimater for hvornår de ville have en prototype klar, hvor interfacet til computeren er færdigt:

- OBC kunne akkurat nå den oprindelige deadline (torsdag i denne uge).
- Radio 5-6 uger
- Tether 2 uger
- Power 5 uger
- ACDS 4 uger

Vi er altså ca. 1.5 måned forsinket i forhold til tidsplanen fastlagt på mødet d. 28/6-2002.
ACTION: OBC og Tether snakker sammen om integration i løbet af de kommende 2 uger med henblik på test af en foreløbig prototype. Yderligere integration må selvsagt vente til resten af hardwaregrupperne er klar.

-b Der oprettes en mappe på websiden under sys.eng/files/tidsplaner - alle uploader statuslinjer hertil:
ACTION: ALLE SKAL uploade status og tidsplaner!

-c Mekanikgruppen sørger for at lægge deres midtvejsprojektrapport og diverse programmer op på hjemmesiden:
ACTION: Niels rykker gruppen.

-d Status for komponentindkøb. RS har fået lister. Vi har ikke hørt fra dem. Mogens skal kontakte RS:
RS er forsøgt kontaktet, men de svarer ikke tilbage.
Det bør undersøges om Maxim vil være sponsor, alternativt kan komponenterne købes.
ACTION: Klaus finder liste og sender til Niels, der kontakter Maxim.

-e Mogens spørger på rumfartsregulering om der er nogle der vil hjælpe med ACDS sw:
Præsentation er sket. Vi håber på positiv tilbagemelding. Attitudebestemmelsesmodellen er klar, men skal realiseres i C.
Rashid fra softwaregruppen undersøger i øjeblikket mulighederne for dette.
Mht. attituderegulering mangler der stadig noget arbejde på modellen.

-f Layout og placering af solsensorkredsløb afhænger af solceller:
Se punkt 3.

3) Nyt fra Mogens:

Solceller:
Mcore har møde med Flemming Hansen i dag. De kan dog kun umiddelbart levere celler i størrelsen 40mm x 80mm. Det betyder at der kun er plads til to celler på hver side, hvilket resulterer i mindre spænding end forudset. Konsekvensen af dette er at der skal benyttes to batterier fremfor et og at meget af powersubsystemet skal redesignes.
Der burde dog ikke være væsentlige problemer med vægtbudgettet pga. det ekstra batteri.
Overfladebudgettet burde kunne klare 40mm x 80mm celler, hvis antennerne/solsensorer flyttes.
Levering af små solceller har fortsat lange udsigter.
ACTION: Power overvejer konsekvenserne af 40mm x 80mm solceller. Tages op på næste møde, hvor resultat af forhandlinger med Mcore også burde kendes. Sune og Richard kigger på tegning, for at belyse konsekvenser for placering af solsensor og antenner.
ACTION: Niels spørger Olav fra EMI om konsekvenser af ændret antenne placering.

Opsendelse:
Kontraktforhandlingerne vedr. opsendelse sammen med den canadiske cubesat tegner fortsat lovende.

Funding:
Afslag fra Veluxfonden. Honeywell sponserer magnetometersensor (værdi ca. 5.000 kr).

4) Problemer med Elcon (printleverandøren):
Der er 4 ugers leveringstid. Desuden er de ofte yderligere forsinket.
ACTION: Elcon skal kontaktes, Mogens m.fl. ringer straks.

5) Meddelelser fra grupperne og evt. spørgsmål til statuslinjer:
Intet

6) Eventuelt:
- Der ER penge til at få lavet prints i byen. Gør det hvis det kan spare tid!
- Strålingskonsekvenser af bane på 950 km er nu undersøgt. Konsekvensen er dobbelt så meget stråling på et år. Dette burde ikke være et problem.
- Henrik har CD-ROM med kopi af støjspektre.
- ACTION: Punkt til næste gang: Revision af tidsplan fra mødet d. 28/6-2002.

Referent: Søren Hjarlvig