Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 2-9-2002 By: Jonas Sølvhøj
Referat fra Sys.eng. møde mandag 2-9-2002 kl. 12.

1) Valg af dag for fremtidige sys.eng. møder.
Vi holder fast ved mandag og at møderne max. må vare 1 time.

2) Valg af indkalder og referent til næste møde.
Søren.

3) Opfølgning på action-punkter fra sidste møde.
-a Undersøg om 1mm aluminium er nok til at beskytte mod stråling
Til beskyttelse mod total dose er 1mm i underkanten men nok. Konstruktion muligvis lettere ved tykkere materiale.
Vi ønsker tykkest mulige sider (inden for vægtbudgettet) for at skærme mod stråling.

-b Henrik og Mogens skaffer kvallifikations-test-krav: Vibrationsspektrum.
Flemming Hansen har brændt og sendt en cd med det.

-c Søren beder ground sw om at uploade rapport op på hjemmesiden
Ok, fandtes på siden i forvejen
Der mangler en del integration, bla. implementering af telekommandoer.
Muligt at 3-ugers deltagerne vil arbejde videre?
Den gamle gruppe bør give en status for hvad de har lavet

-d Jonas sender mail ang. deadline til specifitaktion af test software.
ACDS og kamera har afleveret. Samtligt andre hardware grupper manger. Hermed er første tidsfrist i vores tidsplan overskredet
ACTION: resterende grupper mailer information til Jonas snarest.

-e Hver gruppe skal lave en statuslinie: Detaljeret nedbrydning i delopgaver, hvad mangler, hvad er tilbage, tid.
Software og ACDS har lavet opgaven.
ACTION: Der oprettes gruppe på websiden under sys.eng/tidsplaner - alle uploader hertil.

-f Mekanikgruppen sørger for at lægge deres midtvejsprojektrapport og diverse programmer op hjemmesiden.
Undervejs

-g Grund station skaffer logo fra Ulla til brug ved deres antenne
nej

-h Jonas og Søren sender manglende info til Henrik Poulsen
ok

-i Richard sender mail-adresser på den nye mekanikgruppe til Jonas og Johhny
ok

-j Jonas opretter ny mekanikgruppe på hjemmesiden.
ok

4) Nyt fra Mogens
Vi har fået 100.000 fra Thranes og hustrus familie fond.

Ny opsendelsesmulighed i april 2003: Opsendelse sammen med Aalborg og en Canadisk satellit. Afhængig af at hovedsatellit bliver færdig til tiden.
950 km højde, solsynkron: Ændrer stråling og magnetfelt. Det skal undersøges om dette giver problemer for os.
Test og integration udføres i Canada. Satellitterne monteret i launch-rør i Canada og sendes til Rusland. Pris $40.000

5) Status for de grupper, der ikke var til stede ved sidste møde, bl.a radio, power og acds.

Radio:
Transcieverdesign: Heine er rejst til Tehran; blev ikke helt færdig med designet at transcieveren.
Der er meget arbejde endnu. Arbejdsfordeling er endnu ikke fastlagt.
Radio er presset. Mangler bl.a. folk med RF erfaring til hjælp.

Power:
Michael er rejst til Brussels. Thomas arbejder videre på systemet.
Delsystemer virker.
Solceller mangler. Mail sendt til Flemming Hansen
Latchupbeskyttelse mangler
Mangler arbejdskraft til printudlægning.

ACDS:
Solsenorer forhåbenligt færdige til starten af oktober.
Der er problemer med at få maske til elektronemittere. Komerciel emitter overvejes
Mag.torq: Henrik hjælper med driverkredsløb og realisering af mag. torq.
Nye print sendes fra Elcon i dag.
Software manger: Att. bestemmelse og regulering.
ACTION: Mogens spørger rumfartsreguleing om der er nogle der vil hjælpe med sw
ACTION: Layout og placering af solsensorkredsløb afhænger af solceller. Henrik og Thomas kigger på det i denne i uge.
Der mangler folk til det resterende arbejde, herunder et omfattende testarbejde.
ADCS mangler 2 personer for at kunne nå deadline (gerne med analog elektronik erfaring).

OBC:
Der er blevet sendt en pakke til os af Atmel i slutningen af juni (c/o Jonas to DTU, IAU).
Har nogen set denne pakke?


Da flere grupper mangler folk, foreslog Mogens, at vi forsøger at tage kontakt til diplom-retningen.

6) Design af powersupply.
Det vil muligvis være nødvendigt at placere linære regulatorer på alle print.
For at undgå støj, skal der burges en lineær regulator. Fordelen ved at sætte regulatoren på hvert board er, at der
trækkes mindre strøm pr. kredsløb, så der kan findes en effektiv regulator. Samtidig skærmer regulatoren for støj mellem de enkelte kredsløb.
REG103 fra Texas kan evt. bruges.


7) Status for komponentindkøb.
RS har fået lister. Vi har ikke hørt fra dem.
ACTION: Mogens kontakter RS og vender tilbage i næste uge.
Hvis der ikke kommer noget svar, må vi købe komponenterne.


8) Evt.
Rene foreslog målebånd som antenne.
Klaus har medbragt andet muligt materiale til antenner. Niels kigger på det.


Software-møde:
Folk interesseret i at færdiggøre softwaren, men som ikke har fået mail fra Hans Henrik, bedes læse nedenstående:
--
Hej

Velkommen tilbage fra sommerferie.

Du har (vistnok) udtrykt at du måske ville være med til at lave satellit-SW her
til efteråret. Du indbydes derfor til et møde

FREDAG D. 6. SEPTEMBER 12.15-12.45, i bygning 322, rum 025 (Linux-rummet)

hvor vi vil prøve at gøre status og se, hvem der vil være med.

Da der er sat en deadline for satellitten sidst i januar er det vigtigt at få
løst de mest presserende problemer først. Det betyder, at alle vil komme til at
indgå i en "taks-force", der løser een opgave ad gangen. Der vil være en del
arbejde med at integrere og teste allerede udviklede dele. Det er en
forudsætning for at være med, at du er indstillet på at arbejde på disse
præmisser.

Af vigtige opgaver foreligger bl.a.:

Integration af protokol-SW med onboard og ground SW.
Grundig afprøvning af boot-SW
Drivprogrammer til forskellige HW-enheder.
Implementering af attitudekontrol
Flytning af jpeg bibliotek
Konfigurering af ecos-kernen
Etablering af Ground Control Center

Arbejdet udføres som specialkurser specialkurser af størrelsen 5-10 point.

Hvis du er interesseret, men ikke kan komme fredag kan du sende en mail.

Hvis du ikke er interesseret/ikke har tid må også meget gerne lige sende en
mail.


Mvh.

Hans Henrik
--