Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 26-8-2002 By: Jonas Sølvhøj
DTUsat sys.eng. møde 26-8-02

Deltagere:
Johhny - Kamera
Søren - Software
Britta - Mekanik
Rene, Henrik, Mogens - Vejleder
Richard - Tether
Janus, Thomas - Ground Station
Jonas - OBC

Referent:
Jonas

VIGTIGT:

Vi vil forsøge at indføre en ny mødestruktur i efteråret.
- De fremtidige møder skal være mere strukturerede. Der skal være flere detaljer i indkaldelserne, for at sikre, at alle er forberedte, så der kan træffes beslutninger.
- På møderne skal der følges op på det sidste møde. Er det blevet gjort de ting, der er blevet lovet?
- Hvis man ikke kan deltage i mødet, sendes en skriftlig rapport over hvad man har lavet i ugens løb til sys.eng.


Næste møde er mandag kl. 12. Det aftales hvornår de næste møder skal placeres, da ikke alle kan mandag.


Opdenselsesmuligheder:
- Russisk firma kræver 70.000$ for opsendelse af én satellit. Evt. mulighed for at lave rør med de to danske satellitter for at halvvere prisen.
- Opsendelse med ESA? Per Lundal Thomsen har skrevet til dem.
- OSSS muligvis launch 2 kvatal 2003 - 70000$
- CLC intern amerikansk opsendelse i 2004
- Hvis satellitten sendes til USA kræves eksportlicens. Det tager 6-8 md. at få godkendt en sådan.
- Sekundære payloads på satellitter besluttes først 6-8 md. før opsendelsen. Så derfor ligger intet først.
- Vi vil foretrække intern amerikansk opsendelse eller russisk, for at undgå eksportlicensen.
- Der er stadig ikke sendt andre cubesats op.
Konklusion: Intet er afklaret - målet er stadig, at vi skal have satellitten færdig i januar!


Status for grupperne:
Software:
- Flere af gruppens medlemmer skriver nu eksamensprojekt.
- Nogle af 3-ugers grupperne vil arbejde videre.
- Der mangler integration mellem alle softwaredele, hvilket forventes at tage meget tid i løbet af efteråret.
- Søren forventer at at fungere som integrator efter gruppens opløsning.

Kamera:
- Rapport færdig i denne uge, som bla. kan bruges til at skrive driver ud fra
- Arbejder videre med kameraet i næste semester.

OBC:
- Lille fremgang da PROM forhåbenligt nu er fundet. Ellers ikke meget.
- Har modtaget print fra Elcon som virker.
- Arbejder videre i løbet at semesteret; regner med at kunne følge tidsplanen

Driver:
- Har arbejdet i ferien. Har fundet et par fejl i software-platformen.
- Temperatursensorer kører næsten.
- Arbejder videre i løbet af semesteret.

ACDS:
- Ingen deltog fra gruppen
- Der er sket en fejl (fra vores side), da vi sendte print til fremstilling hos Elcon. Derfor er ground-planet på Klaus' print ikke forbundet. Nye tegninger er sendt til Elcon, så der forhåbenligt kommer virkende print til Klaus i denne uge.
- Har skrevet driverspecifikation.

Mekanik:
- Færdig med midtvejsprojekt
- Gruppen splittes: Britta og Michael stopper. Brian vil muligvis fortsætte.
- En gruppe som vil lave tether-udfoldelse som midtvejsprojekt (Martin Rasmussen, Sune Borregård, Lars Kristensen).
- Vil gerne bygge noget
- Bygge tetheren færdig
- Richard tager kontakt til gruppen, for at få en til at møde op til sys.eng. møde
- 1mm Aluminium testet (184 g) egenfrekvens ved 690 Hz. Ved belastning af siderne, kom egenfrekvensen ikke under 160Hz.
Ikke kritisk da det er over 20 Hz.
- Der mangler nogle til at bygge satellit-strukturen.
- Der mangler ansvalig for samling af mekanikken. En gruppe vil kunne gøre det færdigt på 15-20 point.
- Action: Mekanikgruppen sørger for at lægge deres midtvejsprojektrapport og diverse programmer op hjemmesiden.

Solsensorer:
- Foreløbige resultater er lovende.
- test færdige i slutningen af september, herefter endeligt laves sensorer som så er færdige i slutningen af oktober

Elektronemittere:
- Der arbejdes videre i resten af ferien, måske færfig i næste uge
- Det mangler test og integration
- Der forsøges at få fat i en kommerciel emitter som backup

Power:
- Ingen deltog fra gruppen.
- Hvad er status for solceller?

Tether:
- PMP mekanikgruppe starter
- En studerende laver prototype i efteråret (5 point)
- Richard stopper til september/oktober
- Har arbejdet på elektronik i ferien, der manger stadig en del arbejde.
- Forsøger at overholde test software specifikations deadline
- Presset med at kunne nå at lave elektronikprototype til næste deadline (d. 12-9-02)
- Richard stopper før den endelige version af elektronik er færdig. Der skal skaffes studerende til at lave dette arbejde.

Henrik:
- Tilbagemeldinger på udsendt mail.
- Mangler software/obc: Søren og Jonas snakker sammen
- Henrik skal løbende holdes orienteret om ændringer.
- Henrik ønsker kontaktperson i hver gruppe.

Ground station hardware:
- Antennen kan ses fra parkeringespladsen
- Har testet rotor med software programmet Wips. Virker!
- Mangler at teste transciever.
- Når ikke at tracke en satellit.
- Olav har udsendt mail om opfølgninsprojekt.
- Action: Skaffer logo fra Ulla

Diverse:
Skal vil deltage i DNF (dansk naturvidenskabs festival)? www.dnf2002.dk.

Action til næste møde:
- Undersøg om 1mm aluminium er nok til at beskytte mod stråling
- Henrik og Mogens skaffer kvallifikations-test-krav: Vibrationsspektrum.
- Søren beder ground sw om at uploade rapport op på hjemmesiden
- Jonas sender mail ang. deadline til specifitaktion af test software.
- Hver gruppe skal lave en statuslinie: Detaljeret nedbrydning i delopgaver, hvad mangler, hvad er tilbage, tid.
Status for hvor langt de enkelte grupper er?
- Mekanikgruppen sørger for at lægge deres midtvejsprojektrapport og diverse programmer op hjemmesiden.
- Grund station skaffer logo fra Ulla til brug ved deres antenne
- Jonas og Søren sender manglende info til Henrik Poulsen
- Richard sender mail-adresser på den nye mekanikgruppe til Jonas og Johhny
- Jonas opretter ny mekanikgruppe på hjemmesiden.
- Jonas indkalder til næste møde