Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 24-6-2002 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng 24/6 2002

- Valg af referent og ordstyrer til næste møde
Da vi endnu ikke ved hvor mange der arbejder hvornår, holder grupperne direkte kontakt med hinanden. De enkelte grupper opretter beskeder om deres arbejdsperioder under SysEng/Messages efterhånden som de kendes. Der fastlægges således ikke nogen dato for et SysEng-møde i sommerferien endnu, men det vil sandsynligvis ske.

- Opfølgning på CDR – kom der noget under første uge af treugers? Kommer der noget?
- Telefonmøde med CLC
- Sponsoraftaler
Disse punkter udgår, da Mogens ikke er til stede. Tages op så hurtigt som muligt, evt. pr. mail.

- Rummet.dk
Niels har skrevet en kort statusrapport til rummet.dk. Den er nu udsendt og forventes online i løbet af nogle dage.

- Status på treugerskursus/Runde
Mekanik: Har lavet et konisk skinne-design, der spænder direkte på OBC. Vil prøve at teste det i løbet af næste uge, men er umiddelbart ret sikre på at det kan holde. Holder bagpladen fri, da den allerede er temmelig fuld. Har ikke en fuldstændig model med forplade til at teste med endnu.

Kamera: I gang med logik-design – regner med en fungerende prototype sent i juli

Autonom overvågning: Har ikke modtaget svar fra ret mange grupper. Punker nu grupperne igen – svar så! Der er adskillige kritiske tilstande – fx at køre ACDS ved meget lav ureguleret bus. Sender nye mails ud, da nogle grupper ikke har modtaget dem. Når ikke at kode noget i disse to uger, men fortsætter til næste semester.

ACDS: Jan og Martin har masker og er i gang med at fremstille selve sensorerne i praksis. Deres 3-ugers gruppe er i gang med at se på det efterfølgende kredsløb på supportprintet. Klaus’ magnetometer venter på endelige print, som forventes den 3/7. Køber komponenter til et styk hjem, da vi fortsat ikke kender vores sponsor-status. Testprint er på plads. Hans 3-ugers gruppe ser på drivere til magnetorquerne og har nu en single-chip løsning til at drive spolerne. Den laveste spænding på den uregulerede bus kan være et problem for denne løsning. Træffes bedst på email i løbet af sommerferien på grund af job.

Power: Lavet vakuumtest af batterierne – ingen forskel over 2 dage med fuld op- og afladning. Konvertere switcher ved 100 kHz. Det bedømmes ikke at være muligt at synkronisere på en måde, så ingen harmoniske rammer radiofrekvensen, men vi adskiller de to kredsløb så meget fra hinanden som muligt. Muligvis skal Radio også skærmes elektrisk, men det må vi teste. Har valgt spolekerne.
Solceller: Rømer bruger 4x3cm celler til $240. Vil prøve at finde 4x2-celler, da det giver en bedre udnyttelse. Pris for en satellit: 50.000 kr. + overhead – knækkede celler etc. Kobling til radio kan være et problem – Skærmdåser kan være en god ide til RF-delen. På den anden side ligger radioen på den anden side af et groundplan.

Tether: Har egentlig også en DC-DC-konverter med ukendt switchfrekvens – men den kan slukkes under radiokommunikation, hvis det er et problem. Den er skærmet lige så godt mod radioen som Power. 3 af den nuværende mekanik-3-ugersgruppe fortsætter til næste semester med at lave tethermekanik. 1 fortsætter i sommerferien med at lave prototypemekanik. Afgrænsning af deres projekt skal måske være at aflevere flightmodellen til hele forpladen. Har en meget stærk vejledergruppe fra IPL, hvilket er en stor fordel – også hvad angår projektstyring og ressourcetildeling. Kan muligvis også videreføre mekaniske erfaringer til næste satellit. Motiverede for at lave noget som kommer op at flyve. Det bliver svært dels at undgå at de laver dobbeltarbejde, dels at nå at få en fungerende payload klar til deadline, men motivationen er der, så vi håber at det går.

OBC: Tilbud fra MatLabs distributør i Danmark, Thure Ralf fra Comsol, som gerne vil hjælpe os rent praktisk med at oversætte MatLab-regulatorer til c-kode. Kan de evt. hjælpe med temperaturanalyse? FEM-lab? Skrives ind i projektkataloget af Niels. Venter på print, som er et firelags testprint med stort set samme specifikationer som de nuværende – dvs. output pr. fladkabel som interfaceprint. Pinbudget er stramt – der er to om en enkelt pin. ACDS vil gerne bruge den til at finde ud af om der er sol på de flader de har solsensorer på. Tether er også lidt lun på den.

Radio: Har fire 3-ugers grupper til hjælp, hvilket går fint, men tager en del tid. Regner med at grupperne når frem til at teste fysiske prototyper af radioens delmoduler. Eget projekt ligger lidt i dvale, delvis på grund af de mange ekstra folk.

- Evt.
En større diskussion udspandt sig om tidsplan, deadlines for enkelte milestones og commitment-datoer. De store spørgsmål er:
Rigshospitalet strålingstest: september?
Commitment til CLC: ?
Afleveringsdatoer til CLC: januar?
Integration og lowlevel softwareskrivning: oktober?

Se separat mail for indkaldelse til møde om dette torsdag 1200.

/Niels