Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 10-6-2002 By: Jonas Sølvhøj
Deltagere:
Malte OBC
Anders OBR
Klaus ACDS
Johnny CAM
Søren OBSW
Britta MEK
Michael PWR
Niels OBR
Jan ADCS
Lars JordSW
Mogens Blanke Vejleder

1) Næste møde
Næste møde afholdes mandag d. 17-6 kl. 12. i bygn 326.
Klaus indkalder og refererer

2) 3-ugerskurset.
Vi flyttede lidt rundt på DTUsat foredragene i 3-ugeskurset for at få større sammenhæng. Den reviderede kursusplan sendes ud til alle af Bente.

De enkelte grupper bør føre regnskab med brugt tid til vejledning af deltagerne i 3-ugerskurset, så en evt. hjælpelærerløn kan fordeles retfærdigt.

De enkelte grupper skal sende beskrivelser til projekter, der kan gennemføres i løbet af de sidste 2 uger til Jonas inden onsdag morgen. Det bør være ting, som kan bidrage til DTUsat projektet.
For indholdet af beskrivelserne, se da venligst mail fra Anders Nielsen tidligere i dag:

--
Som vi snakkede om til Syseng-mødet skal vi prøve at holde samme standard når vi skriver projektbeskrivelserne til 3-ugers kurset.

Beskrivelserne skal indeholde:

Overskrift

Kort beskrivelse af projektet på et par linier

Evt. tekniske specifikationer vedr. det færdige produkt (if any)

Gruppens kontaktperson

Vejledere (foreslag til)

Projektets varighed, er det noget de kan nå på de 2 uger eller er det et forslag til et fremtidig 13-ugers projekt, forprojekt ?

Forudsætninger, er der specielle forudsætninger ?


Det hele skal naturligvis forfattes på engelsk og sendes til Jonas pr. email inden onsdag kl. 08.00, hvor Jonas, Niels og undertegnede vil rette dem til så de kommer til at fremgå ens.
Da vi ligesågodt kan udnytte den ekstra (gratis) arbejdskraft der er stillet til rådighed så grib chancen og få defineret nogle relevante/spændende (mini) projekter som de kan arbejde med og så skulle det jo gerne resultere i at vi fik nogle flere med på teamet !!!


Anders Nielsen
--

3) Rummet.dk
Richard sender en lidt længere tekst til rummet.dk, hvor der fortælles om 3-ugeskurset, herunder de eksterne foredragsholdere og DTUsat-foredragsholderne.

4) Harness
Jonas ønsker møde med de enhelte HW grupper ang. forbindelser i stik. Disse møder holdes for så vidt muligt i denne uge.

5) Diverse
Klaus gør opmærksom på, at print til space brug ikke må indeholde lak-lag og silketryks-lag. Da printproducenten "Elcon" gerne vil have deres logo på print'ne (som en del af sponsor-aftalen), skal der være plads til dette i kobberlaget. OBC forsøger at finde ud af, hvor meget plads logoet kræver. Alternativt kan vi forsøge at få lavet print med lak og tryk til tests og engineering-model, da det er denne som vil blive vist frem. Logoet vil så kunne blive trykt på printet. Vi afventer svar fra Elcon.

For dette referat
Jonas