Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 16-5-2002 By: Richard Tøpholm
3D-model
Britta fortalte at MEK ikke umiddelbart har tid til at generere en 3D-model af satellitten. Derudover går det fint med at bygge og teste modeller - de har bygget en 1 mm model på 170 g med udfræsninger på indersiden af rails. 2 mm vejer omkring 350 g. 1,5 mm vil ligge et sted midt imellem og ser ud til at være det bedste valg givet strålingsbeskyttelse. Vi har efterhånden brug for en god model, fordi mange beslutninger hænger på om vi ikke ved hvad der er plads til og ikke plads til. Richard har brugt SolidWorks til tetheren og vil gerne give en kort introduktion til det.

A/D-konvertere
ACDS har brug for nogle specielle konvertere:
Texas 16 bit 3.3V 100 ksps SPI SA ADS8341, men vil ikke anbefale den til andre. Der er heller ingen andre der har brug for denne opløsning og øvrige egenskaber.
Linear Technology 12 bit 3.3V SPI SA SO-8 LTC1485/86 (?) findes enten som differntial enkanals med referenceinput eller som 2 kanals med Vcc-reference, som kunne være en ide til andre grupper.

Radio har ingen krav, men skal bruge 2-3 afhængig af antennestrømmålingen. Nøjagtighed intet problem.

Power skal bruge 12 kanaler. Nøjagtighed intet problem.

Tether skal bruge 1-2 kanaler (tetherstrøm, 3V3 strøm? kraft vha. MIC? måle udgangsspænding vha neddeling?), 1 sps. Nøjagtighed ca. 10 bit.

A/D konvertere: Ikke noget samlet, bortset evt. fra radio og tether.

D/A-konvertere
Radio har brug for 2 kanaler (Sendestyrke, ) fx Maxim MAX549 2 kanaler, 8 bit.

Tether har brug for 2 kanaler, gerne med højere nøjagtighed, da elektronemitterne har eksponentiel karakteristik. Richard undersøger hvor kritisk det er.

D/A konvertere: Ditto.

Pindefinitioner
Elektronikken groundes ved antennernes gennemføringer. Alle andre steder er elektronikken isoleret fra kassen. Tetheren forbindes direkte til strukturen. Elektronemitterens ground er grounded gennem en HF-spærre.

On/off switches bruges MAX890/891. Til kredsløb der ikke skal kunne slukkes bruges MAX4373, en ren måleforstærker, som forhåbentlig vil fejle mindre katastrofalt. Alle SPI-enheder skal altid have spænding for at undgå at slukke for SPI-bussen.

ACDS powerswitch bliver dermed overflødig.

Tether feedback er oprettet igen, da der nu er pins til overs.

Placering af temperatursensorer på siderne - placeres på solsensorprintene, som desværre er ret store. Det kræver så en ekstra ledning på denne bus, der lige nu består af 7 ledere. 1-wire redundans forbliver i skuffen, da bussen automatisk segmenteres når ledningen fordeler sig til de enkelte print og sensorer. Latch-upbeskyttelse klares på de enkelte print ved at forsyne sensorerne fra en lavstrøms forsyning og sensorerne kører i normal (ikke parasitic) mode. De enkelte grupper bestemmer sig for pakning og bruger foreløbig samples.

Der skal reserveres nogle pins i hvert stik for at undgå store redesigns fordi der kommer en enkelt forbindelse eller to mere. Der skal være redundans i power og endnu mere i ground.

I solsynkron bane er der ingen problemer i batteriets temperatur, hvilket betyder at der ikke er nogen grund til at isolere batteriet og at batteriledningerne dermed ikke bliver kritiske.

Huller i pladen
Alle grupper der har interfaces der medfører huller eller stag i strukturen (dvs. magnetorquere, strukturmonterede dele etc.) skal lave snittegninger af gennemføringen og fastgørelse til brug for en komplet model af satellitten. Dette skal ske inden 1/7 og sendes til Niels.

Løse forbindelser
Forpladen +z med payloads monteres ved at OBC stiller en kantkonnektor til rådighed på sit print. Et fælles payloadprint placeres på indersiden af +z og har en hun-kantkonnektor loddet på. Printet integrerer solsensorer og alle forbindelser til payloads. Dermed eliminerer vi ledningsforbindelser mellem elektronik og forplade. Solsensoren skal sidde mod +x for at undgå at skulle krydse ledninger i printudlægget

Bagpladen -z med antenner monteres ved
Solsensor på -z placeres i hjørnet ved +x midt på kanten. Radio skal have groundplan indad i kassen, HF-delen udad mod fødenetværket. HF-snap konnektorer undersøges.
Ledninger fra solsensorer og solpaneler loddes inden printene monteres i hjørnet +x+y-z, solsensorerne direkte til ACDS printet, panelerne via en ledning, der fastgøres på +y-siden af OBC.

Røret x,y monteres solpaneler med ledninger hele vejen rundt direkte til power. Solsensorer monteres i redundant ring og forbindes ved lodning til ACDS-printet.

Magnetorquers placeres på +x, +y, -z. De forbindes med ACDS i hjørnet +x+y-z, samme hjørne som resten af forbindelserne til -z.

Det ville være ualmindelig rart at have noget der beskytter bondingtrådene mod berøring eller beskadigelse. Det bør ACDS-sensor se på!


Forbindelser
Se Jonas' printtegning

Printenes montering i satellitten venter på 3D-modellen.