Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 27-3-2002 By: Niels Holmgård Andersen
Hej allesammen - og god påske!

Som Britta skrev i indkaldelsen til SysEng-mødet efter påske bliver der afholdt et møde, som forhåbentlig kan afklare nogen af de ubekendte i spørgsmålet om hvordan satellitten rent fysisk skal se ud og sættes sammen.

Alle interesserede grupper er velkomne! Mødet bliver afholdt tirsdag 2/4 fra 0900 til 1200 i 326.

Vi har i Harness-gruppen holdt et forberedende møde, hvor vi har forsøgt at sætte nogle kriterier for vurdering af løsningerne op. Resultatet af dette møde er følgende liste over krav og ønsker til designet. Disse punkter kan ikke opfyldes alle sammen - nogle af dem er modstridende og andre afhænger af parametre vi ikke kender.

Ufravigelige designkrav - ethvert løsningsforslag skal kunne opfylde disse.
Af hensyn til opsendelse som CubeSat:
Dimensioner: 100^3 plus marginer
Rails, stik etc. korrekt placeret i forhold til Stanford designspecifikationer
Massemidtpunkt indenfor 2 cm fra geometrisk centrum
Vægtbudget overholdt på 1000 gram
Samme udvidelseskoefficient som aluminium

Egne krav af hensyn til funktion:
Magnettorquere på tre orthogonale sider
Tether gennem massemidtpunkt
Tether opad hvis østgående bane, ned hvis retrograd
Satellitten skal kunne åbnes og serviceres
Termisk i stand til at overleve i rummet

Ønskeligt:
Fysisk muligt at samle satellitten
Fødenetværk sammenbygget med antenne af hensyn til vægt, effekttab
Antenner placeret på modsat side af tetheren
Maximering af solcelleareal med forbehold for termisk design - tænk lige over shunt-regulator i forhold til mpp-tracker!
Kamera rettet mod jorden, også efter tether deployment
Kamera ser tetherudfoldelse
Kamera ser adskillelse fra P-POD
Elektronikken udskiftelig - muligt at teste modulært
Så lille intern kabellængde som muligt af hensyn til plads og vægt
Så få stik som muligt af hensyn til plads, vægt, pålidelighed
Strukturen beskytter elektronikken mod stråling
Et print for hver gruppe med veldefineret grænseflade - test, samarbejde
Payloads og mekaniske systemer modulære og aftagelige
Fysisk muligt at lodde/samle kabler fra solsensorer, solpaneler etc
Nemt at bygge strukturen
Muligt at genbruge dele af strukturen/fastgørelsesmekanismerne
Udløsermekanismer tæt på/integreret i de systemer der benytter dem
Masser tæt på yderkanten og godt sat fast af hensyn til egensvingningsfrekvens
Masser tæt på centrum af hensyn til inertimoment
Harness-elektronik forbundet med stik, så satellitten kan samles uden lodning
Udstråling/interferens, især mellem computer og radio, så lille som mulig: orthogonalt placeret
Radio så tæt på fødenetværk som muligt
Så få forbindelser på tværs af OBC som muligt af hensyn til routing og færdiggørelse
Rails placeret så tæt på tunge moduler som muligt for at overføre kræfterne simpelt


Disse krav er ikke vægtede endnu, og det er ikke dem alle der direkte kan oversættes til en løsning. Dog forudser vi at det kan blive vanskeligt at samle satellitten - hvis der fx skal loddes kabler fra strukturen til OBC efter at printet er monteret i satellitten bliver det nogle svære lodninger at lave.

Der er sikkert andre - hvis I kan se at vi har glemt noget, så send lige en mail så vi kan få det med.

Derudover har vi et par principskitser til udseendet af løsningen, som vi regner med at diskutere på tirsdag.

Udeståender:
Vi ved fortsat ikke noget om antenneudfoldningsmekanismen, hvilket hæmmer os fordi vi ikke kan placere den ordentligt når vi ikke ved hvad den fylder og vejer. Gode ideer er velkomne!
Vi ved ikke hvad temperaturen under opsendelsen er. Det kunne ellers muligvis løse antenneproblemet.
Vi kender ikke satellittens orientering under opsendelsen. Det kunne muligvis gøre mekanikken lettere.
Vi ved ikke hvor striks vægtgrænsen er.


Alligevel håber vi på at komme tættere på en løsning på tirsdag. Vel mødt!

/Niels