Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 6-5-2002 By: Niels Holmgård Andersen
DTUsat Sys Eng 6/5

Til stede:
Henrik Poulsen, vejl.
Jonas Sølvhøj, OBC
Hans Henrik Løwengren, vejl.
Mogens Blanke, vejl.
Michael Thomsen, Power
Carsten Rogaard, ext.
Lars Pedersen, Jord software
Jan Hales, ACDS
Niels Holmgård, Radio

Valg af referent/indkalder til næste møde: Jan Hales, ACDS

Mogens: CalPoly vil gerne lave en database over kommercielle komponenter i DTUSat-projekter. Kommercielle komponenter defineres som alle komponenter – så komplet stykliste som den kan laves på nuværende tidspunkt. På den anden side er en komplet stykliste begrænset interessant på nuværende tidspunkt. Beslutning: At lave en overordnet liste med samtlige IC-er samt type- og indpakningsinformation for passive komponenter. Vi spørger så CalPoly om de har brug for de mere detaljerede styklister og kan i så fald sende dem når de bliver færdige. Alle hardware-grupper sender lister til Henrik.

Intet nyt fra CLC – de opgivne baner må stå til troende indtil vi hører nærmere.

Niels: Gösta Thuesen (ggt@oersted.dtu.dk) er kontakt i forhold til vakuumkammer til batteritests. Instrumentering har indvilget i at låne os et lille testkammer med pumpe til teknisk vakuum til os – værkstedsregninger for gennemføringen betales af Power, men ser ud til at være simpelt at lave. Det ville være oplagt at bruge dette kammer til også at checke hvordan smeltning af nylontråd fungerer.

Modulation
Langt den bedste løsning for alle parter er at bruge Atmel-processorens USART. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om clock-formatet fra modemmet er godt nok til direkte forbindelse, men det kan i hvert fald lade sig gøre at bygge en omsætning i hardware.

[Hans Henrik vil gerne holde et møde om dette med deltagelse af OBC, software og radio. Jeg vil foreslå at også jordstation software og jordstation hardware deltager, men at vi venter til efter Kristi Himmelfartsdag. Vi må hellere få dette op på næste møde.]

Runde
Jordsoftware har lagt skemaer op på hjemmesiden til telekommadoer og telemetri. Alle bedes indsætte deres egne forslag i skemaerne og videresende kommentarer til Jordsoftware.

ACDS har valgt glastype og vil teste dem i vakuum. Instrumentering og/eller fhv. professor Otto Leistico, MIC. Kemi har en glaspuster, men det er muligvis ikke så relevant til disse størrelser.

OBC har rundsendt mails med opdatering af de elektriske interfaces. Svar udbedes snarest.

Fælles eller separate A/D er ikke afgjort. Benforbindelser på stik mellem printene er heller ikke afgjort, men skal meget gerne afgøres snarest. Harness-gruppen genoplives til formålene.

Harnessmøde afholdes Torsdag 16/5. Klaus afgør hvorvidt det skal være formiddag eller eftermiddag, da resten af os har begge dele ledige. Aftenmøder er ikke gode denne dag, selv om de er effektive.

OBC ville meget gerne tale med software – tager direkte kontakt angående et forslag til driverstrukturen. OBC foreslår et modul, der spørges direkte om data gennem globale funktioner – altså udenom packet routeren – for at minimere latenstiden og overlade timingen af målingerne til reguleringsrutinerne. Modulet står samtidig for temperaturmåling på alle kanaler, som gives direkte videre til housekeeping.

Radio genererer signal til antenneudfoldelsen, men tether skal nok af praktiske grunde stå for power-delen af kredsløbet (antennerne kommer sandsynligvis til at ligge rundt om satellitten og bindes sammen i nærheden af tetheråbningen). Udfoldningen er et muligt projekt til vores forhåbentlig mange treugersstuderende.

Der skal laves reklame for treugerskurset. Sletten? For sent… Studiehåndbogen? Er forhåbentlig på plads. Mogens: Nej, ikke endnu. Kontakt til studiehåndbogen: Christian Vestrup – og da virkelig mange vælger treugerskursus ud fra et opslag i studiehåndbogen de sidste dage inden deadline, skal det være meget snart! Ulla laver en plakat til ophængning på strategiske steder. Jan klarer ophængning. Vi skal overveje at gøre reklame direkte på nogle relevante kurser?

Det ville være smart at genbruge Simons plakat fra efteråret. Hvis der er nogle der kender Photoshop bedes de kontakte Ulla! Ellers må vi bruge den elektroniske rettelaksækvivalent og skrive ovenpå…

Richard har set på temperaturer – de ser en anelse varme ud, men albedoberegningerne er lidt usikre. Hvid bemaling af aluminiummet vil kunne regulere temperaturen ned med omkring 30 grader. Temperaturen i en solsynkron bane vil kunne lægges fx mellem 5-45 grader afhængig af vinkel mod sol og jord, hvilket vil være rart.

Materialer skal vælges fra NASAs positivliste på http://epimsogsfc.nasa.gov/og/ Ledninger kan muligvis fås som ”affald” fra andre satellitprojekter på grund af minimumsordrer.
Folk der har ønsker til ledninger skal afgøre hvordan de skal være snarest, da der kan forekomme leveringstid.

[Hans Henrik er startet som vejleder for en gruppe studerende fra DIKU, der ser på protokol. De bør også være med til et kommunikationsstormøde snarest.]

[OK - stol aldrig på en URL som er trykt på papir. NASA har lavet om på deres sider, står der hvis man forsøger at bruge det.

Jeg tror at det der kommer tættest på er:

http://see.msfc.nasa.gov/see/mp/NASA-95-cr4661pt1.pdf
og
http://see.msfc.nasa.gov/see/mp/NASA-95-cr4661pt2.pdf

- en tilsammen 913 siders rapport om hvad som helst. Det tager lidt tid at finde ud af de materialer man skal bruge, men til gengæld står der også alt om dem når man finder dem. Hvis jeg ikke tager meget fejl, er det samme forfatter som Simon og Detlef citerer gennem hele deres rapport (checker) Yep, det er oven i købet samme rapport, der bare er flyttet.]

Referent: Niels Holmgård Andersen