Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 29-4-2002 By: Lars Pedersen
Referat fra System Engineering møde 29/4

Til stede:

Lars Pedersen, Jord SW
Jan Hales, ACDS
Michael Thomsen, Power
Thomas Jeppesen, Power
Johnny Hartvig Olsen, Kamera
Niels Holmgård Andersen, Radio
Jonas Sølvhøj, Driver
Henrik Poulsen, vejleder
Mogens Blanke, vejleder


1) Valg af referent til næste møde:
Niels indkalder til næste møde.

2) Evt.

Driver: Gruppen vil gerne vide hvilke convertere HW-grupperne regner med at bruge.
Desuden hvor ofte der er behov for at temperaturen måles.
Radio: skal måle temp. af power amplifier hvert 20. sek.
Kravene til temp. måling på batteriet afhænger af hvilken isolering der bliver valgt.

Mogens: Fremviste test-pod'en, som er ankommet. Det er en model af P-pod'en med plads til 1 satellit. Den skal bruges til rystetests og til at kontrollere målene på satellitten.
Hvis man vil låne, kan man snakke med Henrik Poulsen. Der følger original dokumentation med, og der blev rådet til at tage en kopi af dok. hvis man skulle bruge den.


Radio: Interfacemødet er blevet afholdt, og detaljerne er i referatet fra mødet.
Konklusioner: - 2 sider kan tages af.
- Siden med huller til tether, kamera og porte har ingen solceller.
- Fødenetværk på s. side som antenne.
- Vægten er nede på 1005 g, fordi vægten af antenner/fødenetværk har været overvurderet.
- Payloaden kan tages af.
- Bagende med alle print kan tages af.
- Magnetorquers placering ikke fastlagt.
Mogens: Gjorde opmærksom på, at ledningerne til printet ikke må ligge løst i satelliten, da isoleringen kan slås af.

Mogens: Initiativkurset (i 3-ugers perioden?) er godkendt.

Linseglas: Kan solsensorerne og kameraets linseglas holde til UV-strålingen uden at sode til?
Kamera og ACDS lover at undersøge sagen, og kan ellers spørge Flemming Hansen.

Solceller: Ålborg har købt solceller, og det bør undersøges hvad de har brugt og hvordan.
Har de f.eks. selv sat coverglas på.

Radio: Havde fået mail fra Hans Henrik der ikke mente, at OBC burde bruges til styring af synkronseriel kommunikation.
Løsning kunne være ekstra CPU på radio.

Jonas: UART med clockindgang på OBC måtte kunne bruges.
Radio og OBC finder en løsning.

Power: Havde problemer med at få lov at låne vakuumkammeret, da det ikke måtte svines til?

Niels: Ville høre Gösta om det kunne være rigtigt.


Referat af Lars Pedersen, JordSW