Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 22-4-2002 By: Johnny Hartvig Olsen
Referat af System Engineering møde, mandag d.22/4-02

Til stede:
Lars Pedersen, Jord SW
Jan Hales, ACDS
Philip Bidstrup, Tether
Richard Tøpholm, Tether
Morten Friisgaard, Bootstrap/SW
Søren Hjarlvig, SW
Tue Becker, SW
Michael Thomsen, Power
Thomas Jeppesen, Power
Hans Henrik Løvengreen
Mogens Blanke

Dertil referent og mødeindkalder:
Johnny Hartvig Olsen, Kamera

1) Valg af referent og indkalder til næste møde

Lars Pedersen indkalder til næste møde.

2) Status på fondsansøgninger og CDR

Der er endnu ikke kommet nogen feedback på CDR.
Mogens har søgt nogle fonde yderligere. Thriges fond svarer engang i løbet
af maj.

3) Grupperne

Tether:
Spørger om hvor meget plads, der er til emitterne. Hertil svares ca. 1 cm2;
hvilken side den placeres på er endnu ikke afgjort.

Boot:
Arbejdet fortsætter.

Onboard SW:
Efterlyser krav til tidsopløsning og tidsnøjagtighed fra ACDS. Dette
afklares internt mellem de to grupper.

Jord SW:
Savner afklaring af, hvad den nye mand i protokolgruppen helt præcis skal
lave.

Power:
Batterier er sendt til Nokia for termiske tests.
P.t. intet nyt om solceller.

ACDS:
Strukturering af glas over Si-skive i solsensor problematisk, men bliver
løst.
Søger om deltagelse i en konference om småsatellitter i Utah.

Kamera:
I referatet fra d.15/4 står under pkt. 5 ("Runden"):
"- Kamera: Efter møde med Power er det besluttet, at kameraet skal være af
APS-typen."

For en god ordens skyld skal det pointeres, at valget er baseret på:
- Det i SysEng gruppen gentagne gange udtrykte ønske om simplere elektronik
(end CCD)
- Det i SysEng gruppen gentagne gange udtrykte ønske om prioritering af
simplere elektronik over bedre billeder
- Det i SysEng gruppen gentagne gange udtrykte ønske om prioritering af
simplere elektronik over ydeevne og den formentlig nedsatte levetid (grundet
stråling), som et APS kamera vil medføre ift. et CCD-kamera.

Det pointeres, at fra et rent performance-mæssigt synspunkt er et CCD kamera
langt at foretrække, og at APS-teknologien ikke er kameragruppens foretrukne
valg. Da vi nu er forholdsvis sent i semesteret, er det dog en APS-sensor,
der vil blive arbejdet videre med, så designet kan fastfryses.

Radio (ved Mogens):
Oplyser at downlinket formentlig vil være på 9.600 bits/sek indenfor den
endnu ikke allokerede båndbredde.
CubeSat Launch Company virker som et professionelt firma. Deres
opsendelsesmulighed indebærer et 96 graders solsynkront kredsløb.

Er det muligt at få oplyst:
- Deadline for aflevering af satellit ved marts-opsendelse?
- Hvilke tests kræves?
- Opsendelsesmiljø?
- Pris for ekstra vægt?
- Forhold under opsendelse (temperatur, orientering)?
Mogens påtager sig at skaffe disse oplysninger.

Harness:
Der afholdes møde i bygning 326 onsdag kl.17. Alle grupper opfordres til at
sende en repræsentant.
Konfigurationsmulighederne er nu kendt, således at der skal vælges én ud af
de forskellige muligheder.
Mogens opfordrer kraftigt til at få truffet et valg på onsdag, så der kan
bygges en prototype af satellitten til tests.

Termisk:
Richards seneste beregninger antyder, at temperaturen næppe vil blive det
store problem:
Temperaturen kan svinge indenfor +/- 50 grader C, dog formentlig indenfor
+/- 20 grader C.
Dog mangler der stadig en termisk analyse, evt. et termisk design.

4) Evt.
Ingen punkter

For dette referat:
Johnny Hartvig Olsen, kameragruppen