Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 15-4-2002 By: Jonas Sølvhøj
Referat af sys.eng møde 15-4-2002

Deltagere:
Klaus, ACDS
Hans Henrik, Vejleder
Michael, Mek
Henrik Poulsen, vejleder
Jan, ACDS
Michael & Thomas, Power
Johnny, Kamera
Carsten Rogaard, Produkt konfiguration
Lars, Jord SW
Niels, Radio
Mogens Blanke, Vejleder
Søren, SW
Toke, Protokol SW
Jonas, OBC & Driver


1) Valg af referent til næste møde:
Johnny indkalder til næste møde.

2) Status for fondsansøgninger og CDR
Der er intet nyt. DSRI har travlt med at skaffe penge til Rømer, hvorfor de endnu ikke har haft tid til at lave tilbagemeldinger til CDR. Hvis nogen har vigtige spørgsmål, kan de kontakte Flemming Hansen direkte.

Der er penge til at bygge prototyper af satelliten, så det er ikke kritisk, at vi endnu ikke har fået svar på nogle af fondsansøgningerne.

3) Henvendelse fra Carsten Rogaard:
Carsten arbejder med et program, der gør det muligt at konfigurere et system, dvs. sætte forskellige komponenter sammen idet der tages højde for deres indbyrdes bindinger. Carsten vil gerne lave en model af vores Cubesat, således at interesserede (f.eks. gymnasieelever) kan gå ind på en web-site og sammensætte deres egen cubesat ud fra de byggesten, der er til rådighed. Det vil kræve ca. 3x30 min fra hver enkelt gruppe, hvor Carsten vil snakke med gruppen for at få de fornødne oplysninger om gruppens del-system.

Sys.eng gruppen er positivt stemt overfor ideen, såfremt det ikke kræver mere end max 3x30 min fra hver gruppe. Det påpeges, at modellen ikke skal være for kompliceret, samt at den højest sandsynligt kun vil have PR-mæssig interesse, dvs. at den ikke kan bruges til noget i det nuværende projekt, da vi er for langt fremme i design processen.

Carsten begynder derfor at arbejde på modellen. Han kan kontaktes på asdf@sol.dk samt i bygning 327/120.

4) Rekrutering af nye
Der vil forhåbenligt blive afholdt et 3-ugers kursus til sommer med titlen "Introduktion til satellitbygning". Kurset kan forhåbenligt trække nye til projektet. Hans Henrik, Niels og Søren mødes med Mogens på torsdag kl. 10-11, for at tale om det nærmere indhold af kurset.

5) Runden
- ACDS: Intet nyt
- Mekanik: Kigger på egenfrekvenser. Bør tage kontakt til Lars fra Terma, da han har erfaring med mekaniks opbygning. Det kan muligvis ikke svare sig at bruge honeycomb til så lille en satellit.
- Power: Har fået kontakt til Nokia, som kan hjælpe med batteri-tests.
- SW: Havde review af pakkeformater i sidste uge, hvilket medførte en revision af dette.
- Termo: Søren har bedt termo-manden om at kontakte Richard
- Kamera: Efter møde med Power er det besluttet at kameraet skal være af APS-typen.
- Radio: Har implementeret test software; kan sende fra den ene til den anden ende af et lokale. Hastigheden på radioen bliver nok lavere, da der skal bruges en anden protokol. Sandsynlig hastighed: 4800 bps.
- OBC: Intet nyt er godt nyt
- Driver: Har implementeret 1-wire protokollen (til temperatur-sensorerne), for at undersøge om det er realistisk at køre 1-wire direkte på processoren.Diverse:
- Harness holder møde torsdag kl. 12.
- Mogens bestiller PPOD fra CalPoly, hvis de ikke er for dyre.
- Ny mand på projektet: Toke, som vil arbejde med protokol mellem sw og radio hw.
- Printlayout: Vi bør holde et middagsmøde med Finn Jørgensen fra Måling og instrumentering for at finde ud af hvilke faldgrupper, der er i at lave printlayout til space-brug.
- Richard har lavet nye beregninger på temperaturen i satellitten. Beregninger er tilgængeligt på hjemmesiden.
- Rummet.dk: Niels' "dagbog" til rummet.dk kan ses på http://www.rummet.dk/4_DanskIndsats/Studentersatellitter/DTU_rapport/dtu_rapport.html


Refereret af
Jonas, OBC & Driver