Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 25-2-2002 By: Jan Hales
Referat af sys.eng møde den 25/2 2002

Ang. CDR:
Referent til CDR blev Søren Hjarlvig plus en ekstra frivillig person.

Mogens påpegede at referatet fra CDR skal rettes til før det bliver sendt rundt for at fremme de positive aspekter.

Mogens ville få Bente til at reservere et lokale.

10 eksemplar af hver gruppes CDR præsentation afleveres til Bente inden kl.11.30 tirsdag d. 26/2 således at disse kan blive tilgængelige for vejledere og eksterne folk før CDR’er.

Jonas opretter en mappe under sys.eng. på hjemmesiden hvor de rapporter(pdf format) fra de enkelte grupper samles, således at disse også bliver tilgængelige for vejledere og eksterne folk før CDR’er.
Det skal gøres klart under fremlæggelsen hvilket stadie i processen de til de eksterne folk udleverede rapporter er på. Altså at folk er kommet videre efter aflevering af rapporten.

Detlef og Simon skal kontaktes ang. deltagelse i CDR’en.

Kabelforbindelser:
Henrik Poulsen ønsker en mere detaljeret beskrivelse fra: Kamera, Radio, og Tether.

Prototypeprint:
OBC vil undersøge hvilken pris Elcon kan give os på 4-lags print og forsøge at få en aftale i hus.
Følgende grupper skal bruge 4-lags print: Radio, ACDS(magnetometer), OBC og Kamera.

Termisk design:
Niels vil tage kontakt til Jösta Tuesen fra MI.

Evt:
Folk skal huske at undersøge rettighederne for de filer der uploads på hjemmesiden. Hvis det er et problem erklæres filen privat.

Referatet fra sys.eng møderne sendes fremover til alle på dtusat.

Den nye Mekanik gruppe ønsker klarhed om hvilket design der skal anvendes og påpeger manglen af folk på mekaniksiden. De regner med at rysteteste en simpel model af satellitten snarest.

Refereret af
Jan Hales, ACDS