Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 2-4-2002 By: Britta Lindgreen
Referat af møde tirsdag den 2/4 kl.12:00.

Fremmødte:
Klaus Krogsgaard, ACDS
Thomas Jeppesen, Power
Michael Thomsen, Power
Henrik Poulsen, Vejleder
Johnny Hartvig Olsen, Kamera
Hans Henrik Løvengreen, Vejleder
Niels Holmgård Andersen, Radio
Jonas Sølvhøj, OBC
Richard Tøpholm, Tether
Britta Lindgreen, Mekanik.


1) Valg af referent til næste møde:
Niels melder sig som referent og indkalder til næste møde mandag d.8/4
kl.12.

2) Opfølgning på CDR:
Ingen af de tilstedeværende have noget at bidrage med til dette.

3) Temadage - Søren har udsendt et forslag til software:
Ingen af de tilstedeværende have noget at bidrage med til dette.

4) Termisk design:
Ingen af de tilstedeværende have noget at bidrage med til dette.

5) Resultater fra diskussion om placering af payloads og prints.
Grupperne omfattende ACDS, mekanik, kamera og tether har diskuteret dette på et møde kl.9:00 tirsdag 2/4:
Samtlige krav og ønsker for den endelige satellit er opstillet. Ønskerne er tildelt en hhv. lav og høj prioritet, alt efter hvor vigtige de synes.
Det er nødvendigt med et nyt møde, da et endeligt forslag til design ikke er udarbejdet endnu. Det næste møde finder sted tirsdag den 9/2 kl. 12:00 i mødelokalet på 1.sal i bygn. 326.
Inden da ønskes et estimat for det samlede minimum nødvendige printpladeareal.

6) Runde:

ACDS:
Rapport afleveret fredag 22/3.

Power:
Problem med udvidelse af batterier i vakuum er overvundet.

Kamera:
Komponenter kan bestilles indenfor en uge. Der færdiggøres en Engineering
Model i semesteret, mens selve Flight Modellen må vente til
tre-ugersperioden. Forsinkelsen skyldes bl.a. lang leveringstid på
komponenter.

Radio:
Der problemer med at modtage, men ikke med at sende. Problemet søges løst.
Håber på, at det kan lade sig gøre med en direkte jordforbindelse.

OBC:
Nyt flash netop modtaget, og en processor vil blive sponsoreret. Ram skal senere selv anskaffes.

Tether:
Det skal afgøres hvor og hvordan tetheren skal fastsættes, og udfoldelsen af denne søges også klarlagt.

Mekanik:
Ny og lettere test-model af satellit skal udarbejdes, så vægten kan nedbringes.


7) Evt:
Man bør være opmærksom på temperaturpåvirkninger af prints, da disse kun
kan holde til ca. 100 opvarmninger/nedkølinger, medmindre der tages særlige
forholdsregler ved udlægning af printet. Det anses for at være et større
problem end stråling. Kamera undersøger, hvem hardware grupperne evt. kan
tale med.
Spændingsproblem skal løses (hvor meget der bruges til kamera).

For dette referat
Britta Lindgreen.