Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 18-3-2002 By: Johnny Hartvig Olsen
Referat af DTUsat Sys.Eng. møde 18/3-2002

Grupper tilstede:
ACDS - Klaus Krogsgaard
Antenne -
Ground station-
Protocol -
Radio -
Mekanik - Britta Lindgreen
Termisk A. -
OBC - Jonas Sølvhøj
Kamera - Johnny Hartvig Olsen
Tether - Richard Tøpholm
Power - Michael Thomsen
SW Onboard - Søren Hjarlvig
SW Boot -
SW Jord - Lars Pedersen og Troels Pedersen
Vejledere - Henrik Poulsen og Hans Henrik Løvengren

Referent: Johnny Hartvig Olsen

1) Valg af referent til næste møde
Britta melder sig som referent og indkalder til næste møde (tirsdag d.2/4
kl.12).

2) Opfølgning på CDR
Der er endnu ikke modtaget feedback fra reviewerne.

3) Temadage
Søren har udsendt et forslag til software temadag onsdag d.3/4 kl.13 (indtil
videre - nærmere information tilgår).

Temadagen er grundlæggende inddelt i to dele:
Én om kommunikation med Jorden og én om aflæsning af data. Derudover et
punkt om kommunikationsflow mellem SW og radio (ikke af interesse for mange
af grupperne).

Der forventes én deltager fra hver af de relevante grupper.

4) Termisk design
Niels har talt med Gösta Thuesen, som laver termisk design på
stjernekameraet. Han vil gerne hjælpe med opsætning og en introduktion til
de programmer IAU benytter, og har også et program vi kan låne.

Derudover efterlyses der en beskrivelse af omfanget af den termiske analyse,
som den nye gruppe (enkeltperson) påtænker, da:
a: De øvrige grupper ikke ønsker at dublere det samme arbejde.
b: Hardware grupperne er interesseret i beregninger på hvilke
temperaturintervaller, de hver især kan tænkes at møde.

5) Mekanik rystetests
Det er blevet spurgt, om vi kender satellittens orientering under
opsendelsen? Det ville være ganske relevant for hvordan strukturen skal
dimensioneres.

Hertil fremføres, at dette er ukendt, da launch provideren endnu ikke er
kendt. Henrik anfører, at det ikke burde være et stort problem at
dimensionere satellitten til "tilfældig orientering" under opsendelsen, især
ikke da den er så lille.
Såfremt nogen ønsker det, vil Henrik Poulsen gerne formidle kontakten til
OSSS.

Mekanik har udsat en prototype af satellitstrukturen (i aluminium) og
printene for rystetests. Vægten på p.t. 376,1g kan sandsynligvis beskæres.
Egenfrekvenserne på p.t. 155-160 Hz skulle nemt kunne skubbes over på den
rigtige side af 2000 Hz.
En struktur af honeycomb er ikke testet, da materialet endnu ikke er
modtaget.

6) Runde
Kamera: Vil præsentere to mulige kandidatkameraer (én med CCD, en med APS)
for reviewboard på torsdag.

ACDS: Magnetometer har ligget lidt stille. Masker til chip er på vej.

OBC: Undersøger muligheden for at bruge en lidt anden processor med ekstra
hukommelse. Jonas og en anden har lavet en driver-gruppe (engelsk udtale,
ikke dansk...)

Onboard SW: Packet routeren er oppe at køre.

Jord SW: Har set på protokol. Undersøger mulighed for modem med indbygget
AX-25 - taler med jord station gruppen ved lejlighed

Henrik Poulsen: Prikker lidt til folkene bag industrielt design for at få
lidt hjælp med gen. design af den mekaniske struktur.

Øvrige tilstedeværende havde intet at bemærke.

7) Evt.
ACDS, mekanik, kamera og tether havde en diskussion om placering af payloads
og print til sidst. Der følges op på denne ved et separat møde tirsdag
d.19/3 kl.12.

Mødet hævet kl.12.35.