Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 11-3-2002 By: Richard Tøpholm
Referat af DTUsat Sys.Eng. møde 11/3-2002

Grupper tilstede:
ACDS - Jan Hales
Antenna -
Ground - Janus Pallesen & Nicolaj Hermansen
Protocol -
Radio - Niels Holmgård Andersen
Mekanik -
Termisk A. -
OBC - Jonas Sølvhøj & Morten B. Thomsen
Kamera - Johnny Hartvig Olsen
Tether - Richard Tøpholm
Power - Thomas Jeppesen
SW Onboard - Søren Hjarlvig
SW Boot - Morten Proschowsky
SW Jord - Lars Pedersen
Vejledere - Henrik Poulsen, Hans Henrik Løvengren & Mogens Blanke

Referent: Richard Tøpholm

ad 1. Valg af ordstyrer/referent for næste møde:
Niels (Radio) meldte sig frivilligt som indkalder og referent til næste møde

ad 2. Evt. Reviewboard tilbagemelding fra CDR:
Reviewboarded har ikke meldt tilbage endnu (var heller ikke forventet). Punktet beholdes til næste møde.

ad 3. "Resultat" af åbent hus på DTU & DTUsats stand:
Selvom messen er uoverskuelig, var der mange interesserede, også nuværende studerende. Vores stand var flot og synlig. Standen var væsentlig også for at hæve DTUsats image internt på DTU. Det synes nemmere at tiltrække drenge til "rum-teknologi" (kunne det hænge sammen med at der kun var drenge på standen? Næsten alle andre stande havde sørget for en ligelig kønsfordeling). Der var ikke mange der skrev sig på listen af navne der skulle sendes op i rummet (udover navne fra gruppen, var det vist ca. 10).

ad 4. Status på Interface grupper, foreløbig Software & Mekanik & Harness:
Harness gruppen demonstrerede en prototype med 4 samlede print (som sider i en cube). Vægten var 52g, men der skal påregnes lidt ekstra da der f.eks. ikke var brugt 4-lags print. Det virkede meget stabilt!

Mekanisk placering: Der var enighed om at den skulle bestå af et Harness møde med Payloads inviteret. Det skal gøres snarest muligt.

Software interfaces: Gruppen vil bestå af Onboard & Jord SW grupperne, men der er brug for input fra alle hardware grupper. Alle grupperne bedes gennemgå de funktioner deres moduler kan tilbyde omvedenen, hvilke argumenter de vil tage, og hvad de vil returnere. Der er oprettet en folder "Telekommandoer" hertil under sys.eng. på hjemmesiden.
Mogens gjorde opmærksom på at ESA har en standard for telekommandoer, og at Terma ved Ørsted satellitten har lavet en specification af ~200 kommandoer der kunne genbruges.
Jordsoftware gjorde opmærksom på at Ørsteds jordsoftware var forældet, bl.a. pga. valg af programmeringssprog og styresystem (OS/2), og derfor næppe kunne genbruges.
De fleste hardware grupper har ikke set på software endnu. Dog har radio gruppen set på det, især mhp. at uddele radioens funktion mellem software og hardware. Software delen kan ikke nås af den nuværende gruppe i løbet af foråret.

ad 5. Status på Temadage/Workshops for Software & Mekanik Interfaces:
Søren Hjarlvig vil tage initiativ til møde omkring software interfaces.

Mogen har ikke fået fat i Knut Meyer (4646, MEK/IPU) eller Lars Hein (4641, MEK/IPU). Henrik Poulsen vil istedet tage kontakt til dem, for at høre om de kan holde et temamøde (helst en tirsdag formiddag) om indvendig mekanik (ikke ekstern struktur) - fastgørelse og placering af moduler.
Mogens foreslog at invitere Lars Hedemand fra Terma til mekanik temamødet. Han har designet mekanikken til Rømer, og virker interesseret. Ingen protester :-)

ad 6. Aalborgs kamera payload:
Johnny har set på Aalborgs kamera payload, udfra publiceret materiale på hjemmesiden: De har besluttet at samarbejde med "Devitech" (Spell?), tilsyneladende fordi de sponsorerer dem. Deres kamera er kun specificeret til 0-40C, hvilket formentlig betyder behov for opvarmning. Lysforhold er kun beregnet lodret over equator, hvilket har ledt dem til at vælge et APS kamera (der kan køre på 5V). Det virker ikke meget gennemarbejder endnu, men vi ved jo ikke om alt materiale er tilgængeligt. Johnny oplyste at hvis vi ikke kan holde spændinger på natsiden, vil det måske være relevant at overveje en APS løsning igen. Power var ikke sikker på hvad der kunne lade sig gøre, da batteriet ikker er specificeret ved lave temperaturer (og da vi ikke ved hvilke temperaturer det vil blive udsat for).
Power gjorde desuden opmærksom på de ved forespørgsel til hvordan Aalborg klarede problemer med batterierne i vakuum, havde fået svar fra vejledere der virkede useriøse ("Vakuum er ikke noget problem! Var der ellers noget?!?"), i betragning af at vi har testet batterierne, og ved at det er et problem. Aalborgs power modul er meget ambitiøst, bla. med intern PIC processor, men tilsyneladende uden latchup beskyttelse af den!

ad 7. Runde om bordet efter behov: Status på rekrutering, fondsansøgninger og grupper:
Mogens har kontakt med en datalogi studerende fra DIKU, som ønsker at deltage, evt. i protokol. Han regner med at arbejde på DTUsat med det samme, og starte på DTU til efteråret (det er da entusiasme!)
Richard har talt med en informatik studerende Morten Møller Holst fra KU, som ønsker at lave software til tetheren. Han er sat i forbindelse med resten af tethergruppen på KU.
Ved åbent hus talte Richard med Mekanik-Diplom gruppen, som oplyste at de studerende fra Diplom ikke har mulighed for at følge et 3-ugers introkursus til juni, da de ikke har valgfrie fag dér i deres studieplan. Desuden er eksamensprojekterne startet allerede i Januar. Det var muligt at man kunne få diplom studerende ind i praktik på institutet, men det var ikke set før.
Mekanik-Civil gruppen kendte godt projektet fra Detlev & Simon, og foreslog at vi tog kontakt til Lars Hein (4641, MEK/IPU) og Niels Henrik Mortensen (6275, MEK) da det var dem de studerende gik til for at finde projekter. Henrik Poulsen ville under alle omstændigheder tale med Lars Hein.

Der er endnu ikke svar fra fondsansøgningerne. Punktet beholdes til indtil videre.
Der var ingen indlæg fra grupperne, måske fordi klokken var 13 og flere grupper måtte gå.

ad 8. Eventuelt:
Intet.