Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 4-3-2002 By: Søren Hjarlvig
Referat af sys. eng. møde d. 4/3-2002

Tilstede var:
Rashid Al-Tamaji - Boot, Jonas Sølvhøj - OBC, Nicolaj Hermansen - Groundst., Janus Pallesen - Groundst., Henrik Poulsen - Vejl., Michael Thomsen - Power, Jan Hales - ACDS, Klaus Krogsgaard - ACDS, Hans Henrik Løvengren - Vejl., Mogens Blanke, Martin Pedersen - ACDS, Richard Tøpholm - Tehter, Johnny Hartvig Olsen - Kamera, Lars Pedersen - Jordsw., Britta Lindgreen - Mekanik, Thomas Jeppesen - Power.
Referent:
Søren Hjarlvig, Onboardsw.

1.
Ricard påtog sig hvervet som indkalder og referent til næste møde.

2.
Der har været vejledermøde i torsdags (det lykkedes!).
En af konklusionerne er at sys. eng. forummet skal være bedre til at gå ind til benet i tekniske spørgsmål. F.eks. i spørgsmålet omkring funktionalitet i jordstation softwaren - Det burde vi have opdaget selv. I dette tilfælde er det selvfølgelig fint, at problemet bliver fanget på CDR.
Det er nødvendigt at etablere nogle mindre fora hvor grænsefladeproblemer tidligt kan identificeres og løses.
Specielt de logiske grænseflader virker på nuværende tidspunkt ikke veldefinerede.
Det skal præciseres hvilken funktionalitet et modul skal indeholde, hvilke telekommandoer der understøttes og hvad formatet er for telemetrien.
Vejlederne foreslår at der afholdes nogle temaeftermiddage, f.eks. hver 6. uge hvor disse ting kan klarlægges.

Det vedtages at oprette en integrationsgruppe bestående forskellige delgrupper:
Mekaniske grænseflader
Elektriske forbindelser (allerede aktiv)
Software grænseflader

Personerne i disse grupper kunne være en eller to integrationsansvarlige i hver gruppe.
Disse grupper skal have specielt fokus på mulige integrations- og grænsefladeproblemer og tage initiativ til at imødegå og løse dette. Eventuelt ved at arrangere en temaeftermiddag med deltagere fra de relevante grupper samt vejledere om emnet.

MB - Den første temaeftermiddag kunne handle om softwareinterfaces.
Softwaregruppen indkalder til denne softwaretema/workshop eftermiddag.

Richard – Der er også nogle ting på mekanikområdet, hvor der er brug for koordinering.
MB tager initiativ til mekanik eftermiddag og vil i første omgang undersøge hvornår vejledere deltage.

Vi skal ikke glemme, at der også var masse ros fra reviewboardet, vi forventer at modtage specifikke kommentarer snarest.

Hvor tit skal vi holde reviews? Der skal fastlægges nogle datoer. Måske første gang til sommer, næste gang til efteråret.

Det er tidligere vedtaget at Engineeringmodellen bør være færdig ved udgangen af dette semester. Det bliver svært, at få en model med fuld funktionalitet færdig til dette tidspunkt.

Rekruttering:
Mekanisk design af antenner mangler (udfoldning mv.).

Termisk design er der nu en mand på.

3.
DTUsat har en stand på DTUs åbenthus arrangement på torsdag – Vi har plakater, autocadmodeller som vises på storskærm samt modellen af satellitten.
Det besluttes at projektbeskrivelsen skal kopieres i et antal eksemplarer til uddeling til interesserede.

4.
Eventuelt.
Der er møde om stikforbindelser i morgen. Sidste chance for input.

Elcon vil gerne sponsere 4-lags print til de grupper der har brug for det.
Der påregnes at der laves print 4 gange. De vil gerne nævnes på hjemmesiden - Send deres logo til Jonas eller Ulla.

På hjemmesiden har vi den sidste uge haft besøg fra 10 forskellige universiteter samt NASA :-)