Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 11-2-2002 By: Johnny Hartvig Olsen
Referat af systemingeniørmøde mandag d.11 februar 2002, kl. 1200

Til stede:
Jan Hales (ACDS), Lars Pedersen (Jordsoftware), Jonas Sølvhøj (OBC), Daniel
Eggert (kamera), Johnny Hartvig Olsen (kamera), Thomas Jeppesen (Power),
Michael Thomsen (Power), Morten Puachowsky (Bootstrap), Richard Tøpholm
(Tether), Hans Henrik Løvengren (vejleder)

1) Valg af referent til næste møde
Thomas Jeppesen påtager sig opgaven efter på skammeligste vis at have prøvet
at tørre den af på Michael Thomsen.
Næste møde: Mandag d.18 februar 2002 kl.1200.

2) Status på fondsansøgninger
Grundet størrelsen af filen har det ikke været muligt at uploade Ulla
Heibergs dokument til fondsansøgninger tidligere. Jonas Sølvhøj sørger for
at få det uploadet, så alle kan læse korrektur.

3) Præsentation af kameragruppens foreløbige arbejde
Kameragruppen har foretaget første iteration af kameraets designprocess. I
den forbindelse er der blevet set på missionsanalyse, elektronik, mekanik,
termiske forhold samt strålingsmæssige forhold.
Kameragruppen anbefaler et CCD-kamera fremfor et aktiv pixel (APS)-kamera,
da CCD p.t. er APS overlegen i alle henseender, på bekostning af lettere
forøget kompleksitet. Vægt, volumen og energiforbrug er sammenlignelige;
følgelig anbefales et CCD-kamera for bedste resultat inden for
begrænsningerne.

Primære problemer ift. interfaces med andre grupper er den forholdsvis høje
rotationshastighed ACDS sætter i udsigt, samt strømforsyningen:
Hvor et APS-kamera typisk kører på 3.3 V, har et typisk CCD-kamera brug for
tre spændinger, med 12 V som højeste.

Af interesse for power-gruppen er bl.a. hvilke spændinger og hvilke
støjbegrænsninger, de forventes at kunne levere.
I forbindelse med spørgsmålene omkring kameraets strøm-behov, vil
kameragruppen prøve at skaffe power-gruppen nogle mere præcise data til
næste møde.

Kameragruppens rapport er til rådighed på DTUsat hjemmesiden.

4) Evt.
Til næste møde bør vi diskutere det planlagte design review. Et problem i
denne sammenhæng er, at vi endnu ikke ved om de eksterne deltagere har tid
på det tidspunkt.


For dette referat:
Johnny Hartvig Olsen