Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 4-2-2002 By: Søren Hjarlvig
Referat af systemingeniørmøde mandag d. 4. februar 2002, kl. 1230.

1. Næste møde
Næste møde er mandag d. 11. februar kl. 12-13, mødeindkaldelse og referat ved Johnny Hartvig Olsen.
Da der er mange, som pga. eftermiddagskurser kun kan deltage i tidsrummet fra klokken 12 til 13, vil vi fremover forsøge at afvikle mødet indenfor dette tidsrum.
Hvis dette bliver for problematisk må vi undersøge alternative mødetidspunkter.

2. Mekanik
Mekanik præsenterede deres resultater og skitserede mulighederne for fremtidige grupper.

Præsentationen kan findes under mekanik på vores websted.

Der er allerede etableret to nye grupper. En hvor der arbejdes med styrkeberegninger i forbindelse med opsendelsen (3 personer, midtvejsprojekt), og en anden hvor der arbejdes videre med selve konstruktionen (1 person, specialkursus).

Det blev diskuteret om de tynde godstykkelser (0,2 mm) ville give anledning til problemer i forbindelse med fremstillingen af panelerne. Mogens bemærkede at DSRI havde erfaring indenfor fremstilling af honeycomb strukturer.

Det blev klart at valget af materiale til satellittens sider i nogen grad er et kompromis mellem volumen og vægt, den valgte konstruktion har lav vægt, men fylder til gengæld lidt mere end hvis der blot blev brugt massive plader. Dette virker rimeligt, da vægtbudgettet umiddelbart virker sværere at holde end volumenbudgettet.

3. Fondsansøgninger
Mogens runddelte den beskrivelse af projektet der vil følge vores fondsansøgninger. Beskrivelsen skulle også kunne findes på vores websted. Kommentarer bedes rettet til Ulla.

4. Rekruttering
De grupper der endnu ikke har lavet projektforslag til kommende studerende på projektet, mindes om at gøre dette.

5. Kamera
Kameragruppen har udarbejdet en foreløbig rapport der kort blev diskuteret. Powergruppen mente at den anbefalede CCD løsning var urealistisk, da den krævede spændinger på både 3.3 V, 5 V og 12 V. Det er tvivlsomt om power kan levere 12 V når satellitten befinder sig i jordens skygge.
Det blev besluttet at tage punktet op på næste møde, hvor kameragruppen vil præsentere deres rapport.

6. Eventuelt
Hans Henrik fortalte at DTUsat får sin egen stand ved DTUs åbenthus arrangement.
Der bliver brug for studerende til at bemande standen. Hans Henrik vil koordinere med Ulla, som står for Ørsteds stand.

Mogens fortalte at der kommer et TV-hold tirsdag og onsdag for at lave optagelser og interviews til en reklamefilm for DTU. En væsentlig del af denne film vil handle om rumfart og mulighederne for at arbejde med dette i forbindelse med et studie ved DTU.
Målgruppen er gymnasieelever og andre potentielle studerende.
Mogens beklagede det korte varsel.

De forskellige muligheder for at levere gode billeder med forbindelse til DTUsat projektet blev kort drøftet.
Her er endelig muligheden for at blive berømt og komme på TV (og man behøver ikke at se godt ud og kunne synge…)
Hvis du har nogle gode ideer henvend dig til Mogens ASAP.


For dette referat

Søren Hjarlvig