Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 21-1-2002 By: Johnny Hartvig Olsen
Referat af systemingeniør møde d.21/1-2002

Til stede: Torsten Lorentzen (ACDS), Lars Pedersen (Jordsoftware), Søren Hjarlvig (Software), Jonas Sølvhøj (OBC), Daniel Eggert (kamera), Johnny Hartvig Olsen (kamera), Henrik Poulsen (vejleder), Nils Andersen (vejleder), Hans Henrik Løvengren (vejleder)
Mødt senere: Powergruppen
Afbud: Mogens Blanke, Radio, Mekanik, Tether


1 - Valg af referent til næste møde

Næste møde afholdes mandag d.4 februar kl.12.30. Søren Hjarlvig indkalder til mødet og er referent.

2 - Status på grupperne, inkl. oversigt over nye projekter

Kamera: Overvejer stadig at udskrive separat projekt om kamerahusets konstruktion.
ACDS: Projektoversigt forventes uploadet snarest.
Jordsoftware: Gruppen fortsætter selv. Der forventes ikke at blive udskrevet nye projekter.
Software: Ditto.
OBC: Ditto.
Power: Gruppen fortsætter selv. Det kan muligvis komme på tale at lade en anden gruppe tage sig af en Maximum Power Point Tracker (MPPT). Torsten Lorentzen understreger, at en MPPT ikke er en nem opgave.

Derudover forventer mekanik at uddelegere to opgaver: Mekanisk design og termisk design.
Der gøres opmærksom på, at antennegruppen ikke har lavet nogle overvejelser omkring udfoldningen af antennerne, og at en mekanisme til dette også skal designes.

3 - Status på fondsansøgninger

Ukendt, da Mogens Blanke har meldt afbud.
Henrik Poulsen understreger, med henvisning til artikkel i Ingeniøren d.18/1-2002 om pengemangel til Rømer satellitprojektet, at der ikke hersker tvivl omkring financieringen af DTUSat. Desværre optræder der i artiklen ord som "småsatellitprojekt", der kan lede tanken hen på DTUSat. Det er vigtigt, at eventuelle kommende projektdeltagere ikke skræmmes væk af rygter om projektets snarlige død.

4 - OBC interface

Der blev afholdt et møde om hardware interfaces d.18/1. Her blev det bl.a. besluttet at placere A/D og D/A converterne på de enkelte boards samt at anvende en SPI-bus (Serial Peripheral Interface). For detaljer henvises til filen "Interboard_Communication.pdf", uploadet under "System Engineering Group - Files" af Daniel Eggert.

Torsten ønsker at kende præcisionen på realtidsuret, da det har stor betydning for ACDS gruppens opgave. OBC kan ikke umiddelbart svare på det, men vil gerne modtage krav fra ACDS. ACDS vil dog gerne vide hvad de kan forvente, så de kan designe derudfra.

5 - Evt.

Jonas Sølvhøj: Der afholdes møde med Peter Davidsen på Therma, onsdag d. 23/1 kl.16. Rejsebeskrivelse sendes til deltagerne fra de forskellige hardware-grupper.

For dette referat:
Johnny Hartvig Olsen