Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 3-12-2001 By: Niels Holmgård Andersen
Referat af SysEng-møde 3/12
0) Et enkelt ekstra punkt er kommet på dagsorden i forhold til den udsendte - det drejer sig om Mekanik, der har gennemgået de interfacebeskrivelser der blev indleveret.

1) Valg af ordstyrer/referent til næste møde
Jonas/OBC meldte sig. Vi forsøgte at få en fornemmelse af hvor mange der kunne forventes til møderne op mod jul, og det var ikke mange – møderne vil komme til at blive små, hyggelige sammenkomster med 2-3 deltagere. Det blev derfor aftalt at vi foreløbig kommunikerer via mail og holder næste rigtige møde 7/1 kl. 1200. Sidst på mødet begyndte dette at se ud som en ret dårlig ide, da der faktisk ikke er videre langt til Design Review - og der mangler stadig en hel del. Dette punkt er ikke endeligt afklaret, men må blive det pr. mail.

Vi forsøgte herefter at få et overblik over hvilke grupper der regner med at fortsætte arbejdet efter nytår. Alle, bortset fra Protokol, Mekanik og Antenne fortsætter. Antenne og Protokol regner med at være færdige, men vi har seriøst brug for nogle M'ere til at fortsætte Mekanik-gruppens arbejde.

2) Opfølgning af punkter fra sidste møde
a) Stråletest
Computer og Power indleverede chips. [Attitudekontrol følger torsdag aften.] Strålingstesten bliver fredag, så komponenterne kan afhentes hos radio fra mandag. Præcise tal for hvilke stråledoser de forskellige batches er blevet udsat for er sandsynligvis først klar senere. Udlevering udenfor radios kontortid kan aftales med Niels via mail.

[Strålingstesten er vel gennemført med dosisrate på 26 rad/s, altså noget mere realistisk end oprindelig specificeret. Mere præcise dosisstørrelser kommer i løbet af næste uge. Vi har efterladt en del komponenter på Risø til langtidstest på 2 krad ved omkring 100 rad/h - vi tillod os bl.a. at splitte en batch fra OBC. Vi ved ikke hvornår disse kommer tilbage. Og lige for at undgå misforståelser - vi har udelukkende testet total dosis. Latch-up test følger først når vi har en færdig engineering model, som kan spændes op på et XY-bord på Rigshospitalet.]

b) Generel beskrivelse
De sidste kantede parenteser i den generelle beskrivelse blev afklaret. Dermed er den så godt som færdig, på nær nogle lidt uklare afsnit i den tekniske beskrivelse. Det blev diskuteret hvorvidt vi skulle lave to udgaver, en til ingeniørvirksomheder og teknisk interesserede, en til fonde og jurister, men vi blev enige om at holde dem sammen, men flytte de tungeste afsnit til sidst for på den måde at gøre den spiselig for alle, samtidig med at vi holder den appetitvækkende for teknisk interesserede.

3) Finansiering.
Udskudt, da Mogens er syg.

[Men hvordan står den?]

4) PR.
Det blev aftalt at forsøge at nå de lidt videregående (3-5 semester) via overheads til udvalgte forelæsninger. [Vi har et seriøst problem her. DTUsat-siden har været nede siden søndag, hvilket dels har vanskeliggjort den interne information, dels har gjort de henvisninger vi har kastet rundt ubrugelige. Hvad gør vi?]

[Vi fik ikke diskuteret fælles retningslinier for hvad der skal være offentligt tilgængeligt, men det bør vi gøre. Som udenforstående (ikke logget ind på DTUsat-siden) er det meget forskelligt hvad man får lov til at læse fra de forskellige grupper.]

5) Interfacebeskrivelser til Mekanik
Mekanik har set på de interfacebeskrivelser der kom ind for nogle uger siden. Umiddelbart hænger satellitten ikke sammen. Der er temmelig forskellige opfattelser af hvad de enkelte moduler vejer og hvilke services de skal bruge, specielt fra OBC. Desuden er der i den grad rod i kablerne – vi er nødt til at få lavet et udkast til kabeltræet snart for at få gjort os klart hvad det skal indeholde og hvordan det skal udføres. Endelig er der en del huller i nogle af besvarelserne. Der blev udleveret ark med supplerende spørgsmål til grupperne, som skal tilbageleveres til MEK hurtigst muligt.

6) Critical Design Review
Der er blevet foreslået 10. og 11. januar til CDR. Når vi tager gruppernes nuværende status i betragtning, er der ingen grund til at kalde det for Critical - hvis vi kun tager det med der er færdigt på det tidspunkt bliver opsendelsen i hvert fald billig. Der er derimod al mulig grund til at holde et Preliminary Design Review, men der mangler stadig, som Mekanik var inde på, en del før vi kan samle en satellit. Vi aftalte at fastlægge datoen til den 10. januar og få sendt dagsorden og et call for papers ud. Niels undersøger og reserverer lokaler.

7) Runde
Tether har fundet en højspændingsgenerator, som skulle kunne klare kravene. Den er ikke vakuumtestet, hvilket vil være en god ide, da den er epoxy-indstøbt og kan have luftbobler. Der skal bruge en D/A-konverter til at styre den.

Jordstation har lavet specifikationerne for pakkeformatet, men mangler at inkorporere en måde at uploade andet end telekommandoer – som vi stadig mangler en samlet liste over. Læg venligst modulernes muligheder og ønsker ind i det dertil indrettede katalog på DTUsat-siden!

Intet særligt nyt fra andre grupper.

8) Næste møde
Ingen umiddelbart nye punkter - der skal arbejdes videre af den vej vi er på nu.

9) Summen udenfor referat
Bliver for denne gang indenfor referat. Det viser sig, når man kigger interfacebeskrivelserne igennem, at antallet af ledere og sensorer i systemet ikke hænger sammen. Samtidig er det endnu ikke afklaret hvorvidt det er OBC eller de enkelte moduler der sørger for multiplexning og A/D-konvertering af analoge målesignaler. Vi sendte derfor software-folkene hjem og forsøgte at løse problemerne.

Vi kom frem til at det ville kræve op imod 85 ledninger at føre alle signaler tilbage til OBC. Det vurderede vi var uigennemførbart, specielt da computeren kun har 32 I/O-linier til overs. Vi lavede derpå et forslag til en simpel parallel bus og en multiplexerstruktur, der fik antallet af ledninger ned på omkring 40 og antallet af I/O-linier på CPU'en ned på 32.

Ideen er at bruge en parallel 8-bit databus til at forbinde de meget tunge moduler ACDS og Power til OBC. På hvert modul skal så sidde en 8-bit latch, fx 74X574, der kan gemme den sidst skrevne værdi. Hvert modul får en dedikeret linie fra OBC, der clocker latchen. Moduler med mange outputs skal have en 8-bit tristate buffer, fx 74X573, der kan kobles fra bussen indtil OBC trækker den dedikerede linie lav. [En mulighed for at spare yderligere I/O-ben på processoren er at lade en 74X138 trække de dedikerede linier.] Der blev tidligt i projektet fundet en logikfamilie der var strålingsresistent til 100 krad, som er oplagt at bruge til dette.

Multiplexerstrukturen blev en enkelt 8-kanals A/D på OBC og i alt 3 stk 8-kanals multiplexere, fx 74X4051. Et udkast til kabeltræets struktur med og uden bus er vedlagt som Excel-regneark.