Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 10-1-2002 By: Detlef Matzen
Opfølgning på Design Review møde torsdag d. 10/01 2002
Efter det store fremmøde og de mange spændende fremvisninger og de dertil hørende fornuftige diskussioner havde alle i fællesskab en lille diskussion ang. projektet som helhed. Der kom i den forbindelse et par meget relevante punkter frem i lyset, som kunne være afgørende for at projektet som helhed får den ønskede succes.

Allerførst var samtlige grupper enige om at der ikke kan være tale om en opsendelse i 2002. Selv om det er ønskeligt at de grupper der starter projektet er med til at afslutte det, er det 100% urealistisk. Konklusionen blev at man skulle holde kontakterne ved lige og vente med at booke en dato til alle ting er lavet fysisk, da test og endelig implementering nok skal fylde tiden ud.

Det næste punkt var mangel på nye studerende i projektet. Da mange går ud af projektet er det vigtigt at der kommer mindst lige så mange nye til.
Løsningerne var bl.a. at hver gruppe til SysEng møde mandag d. 14/01 fremstiller et ark med de delprojekter der indgår i deres del af det overordnede projekt. Det skal her markeres hvilke dele der er lavet. Hvis det for enkelte gruppers vedkommende ikke er muligt til mandag må der komme en foreløbig oplæg eller en ny fast kortfristet frist for aflevering.
Disse beskrivelser skal være tilgængelige på www.dtusat.dtu.dk og give grupperne mulighed for at vurdere hvor lang projektet er som helhed. En simplificeret version skal også være tilgængelig for evt. nye studerende der ønsker at gøre et bidrag og har problemer med at se hvilke delprojekter der resterer.
Et andet tiltag er at det ville være hensigtsmæssigt hvis der i 3ugersperioden juni 2002 vil blive udbudt et fag der gav en introduktion til kurset og meget bevendt benyttede sig af nogle af de ting som der er blevet beskrevet af grupperne til dette tidspunkt. Dette kunne gøre det muligt for nye studerende at komme "med på vognen". Dette kursus skulle så bakkes op af en artikel i Sletten og ikke blot nævnes som fodnote bagerst i bladet.
Der ud over var der enighed om at det var vejlederne på de forskellige institutter der havde de bedste muligheder for at rekruttere nye studerende i større omfang. Plakaterne som er sat op på relevante M-institutter har haft positiv effekt, men er desværre ikke nær nok. Et forum for vejlederne og en større integration af vejlederne i projektet vil nok gå lidt ud over studenter-satellit-ideen, men er nok den eneste farbare vej, hvis vi vil frem. Lige hvorledes dette forum skulle køre er ikke helt klart, men et møde, hvor både nye studerende samt ALLE vejledere kommer og hvor alle delelementer af projektet skitseres ville hjælpe på sagen. Det anbefales derfor alle grupper at få deres respektive vejledere op af sengen og med til det næste design review møde sidst i februar (Den foreløbige dato herfor er d. 28. 2. 2002).
Det var en lang smøre, men er vigtig at få i gang, for uden studerende – ingen satellit, og ingen er vel interesserede i at det ikke bliver til noget??

Mvh STJ