Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 7-1-2002 By: Jonas Sølvhøj
Referat af møde i Systemingeniør-gruppen d. 7-1-2002

Tilstede:
Søren Hjarlvig, Software
Lars Pedersen, Jordstation
Thomas Petersen, Protokol
Johnny Hartvig Olsen, Kamera
Daniel Eggert, Kamera
Detlef Matzen, MEK
Mogens Blanke, Vejleder
Hans Henrik Løvengreen, Vejleder
Klaus Krogsgaard, ACDS
Torsten Lorentzen, ACDS
Charlotte Vikkelsø, Antenne
Richard Tøpholm, Tether
Heine Bodekær, Radio
Niels Holmgård Andersen, Radio
Malte Breiting, OBC
Jonas Sølvhøj, OBC

1) Referent
Torben Lorentzen, ACDS er referent ved næste møde, som afholdes mandag d. 14-1-2002 kl. 12.30

2) Status for fondsansøgninger
Sammenfatningen er ved at være færdig. Der mangler dog stadig noget grafik. Derfor bedes alle grupper sende illustrationer af deres delsystemmer til uh@oersted.dtu.dk hurtigst muligt.
Desuden blev det besluttet af ændre lidt i succeskriterierne, da det ikke ansås for at være realistisk at tage billeder af andre cubesats umiddelbart efter opsendelsen. Endvidere blev der tilføjet et punkt, således at udrulningen af tetheren nu også er et succeskriterie.
Da ingen af de studerende udviste større interesse for at være med i udfærdigelsen af fondsansøgningerne, blev det besluttet at disse bliver lavet af Mogens Blanke og Ulla Heiberg. Når ansøgningerne er færdige sendes disse til sysing-gruppens medlemmer, så disse kan rette eventuelle fejl.
Som tidligere besluttet kan ansøgninger om komponenter mv. udfærdiges af de enkelte grupper. Det er vigtigt at alle firmaer som har sponsoreret dele bliver nævnt på vores web-site.

Mogens fortalte endvidere om en ny opsendelsesmulighed. Firmaet ”Cubesat Launch Company” kan gøre det $40.000 billigere end OSSS. Ud over prisen er der (måske) andre fordele ved ikke at bruge OSSS: Satellitten skal afleveres senere til CLC (betyder dette færre tests?).
Da firmaet skal have første betaling allerede om en uge, er der urealistisk at satse på næste opsendelse, da vi endnu ikke ved hvornår vores satellit er færdig (vides med større sikkerhed efter PDR)

3) Status for website.
Websitet har ikke fungeret i over en måned. Dette er en yderst uholdbar situation. Problemerne er opstået efter strømmen til serveren ved en fejl blev afbrudt. Siden har der været fejl på nogle af de services, som serveren styrer, bl.a databasen, som vores site benytter. Da systemadministatoren (Ole Ravn, IAU) har haft travlt med undervisning er disse problemer ikke blevet løst.
Det blev besluttet ved Oles hjælp at prøve at få sitet op inden en uge. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil vi i stedet sætte vores egen server op (Hans Henrik sagde det var muligt på IMM). Vores egen server har den fordel, at vi selv kan finde og rette fejl.

4) Status for de forskellige grupper
Følgende grupper fortsætter:
OBC, Radio, Power, Software, Jordstation software, Kamera, Tether (eksamens projekt afsluttes, men arbejder videre med hjælp af 2 fra KU), ACDS (1 arbejder med magnetometer, 2 med solsensorer)

Følgende grupper stopper:
Protokol: Desværre er udviklingen af protokollen endnu ikke helt færdig
Mekanik: Nuværende mekanik gruppe stopper højest sandsynligt
Antenne: Stopper efter 3-ugers perioden.

Nye grupper:
Boot-strap: Starter i 3 ugers og fortsætter i 13 ugers perioden.
Jordstation: 3 personer vil arbejde med jordstationen (hovedsageligt antennen) i 13 ugers perioden.
Mekanik: 2 personer vil lave PMP omhandlende styrkeberegning

5) Preliminary Design Review
PDR afholdes torsdag d. 10-1-2002 i lokale 341/22. Bemærk at lokalet er blevet ændret for at have adgang til en projector.
Formålet med mødet er at giver et overordnet billede af hvad det er for en satellit vi skal bygge/bygger.
Ved mødet skal hver enkelt gruppe fremlægge deres delsystem, idet de skal lægge vægt på de dele, som har indvirkning på andres arbejde (interfaces mv.) Endvidere skal mulige fejl diskuteres.
Efter fremlæggelsen diskuteres systemet med resten af de tilstedeværende.
Da der er 14 grupper, bør hver enkelt fremlægning ikke tage mere end 10-15 min, da der skal være tid til diskussion og pauser.

Da mødet giver et godt indblik i satellitten (forhåbentligt), er det en god ide hvis de nye grupper inviteres:
Hans Henrik inviterer boot-strap, Detlef inviterer den nye mekanik-gruppe og Heine sørger for at kontakte jordstation-antenne.

Daniel udsender liste over hvilke grupper der skal fremlægge hvornår.
Hans Henrik søger for computer.
Mogens er forhindret i at deltage i hele mødet
Ulla søger for en skabelon med logo, som kan bruges ved præsentationerne.

Critical Design Review afholdes d. 27-28 februar, såfremt de eksterne kontakter har mulighed for at deltage en af disse dage

5)
ACDS ønskede at diskutere det pin-budget som blev lavet ved sidste møde. Dette punkt blev del af en lidt mere uformel diskussion, som mødet blev afslutter med. Her er lidt stikord fra denne:

Hvad er status for strålingstetst: ACDS er de eneste som har testet de komponenter, der er kommet tilbage. Disse virker heldigvis endnu, og har kun ændret egenskaber ganske lidt (trækker lidt mere strøm)
Skal vi have flere strålings batch’es? Højest sandsynligt

DTU holder åbent hus engang først marts. DTUsat deler en stand med RoboCup.

Mekaniks forslag til placering af print blev diskuteret. Desuden snakkede vi om hvor mange af de endelige print vi skal bruge. Der skal bygges 4 færdige satellitter – herudover er et ekstra print ønskeligt. OBC har kontakt med Elcon, som højest sandsynligt gerne vil producere 4-lags print for andre end OBC. Attitude nævnte at vægten for print i Mekaniks budget er sat for lavt, da der ikke er taget højde for komponenter.
Niels (radio) vil veje et 4-lags print og sende vægten til de grupper, som laver print. Hermed kan et mere realistisk bud på vægten gives.

Endelig blev det diskuteret hvilke stik-forbindelser der skal bruges mellem de enkelte print: Bundkort med stik som i en computer, fladkabel, og andre blev nævnt. Der blev ikke truffet nogen beslutning.

Refereret af
Jonas Sølvhøj, OBC.