Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 26-11-2001 By: Detlef Matzen
Referat af møde i Systemingeniør-gruppen d. 26. 11. 2001. kl. 12:00 - 13:40

Tilstede:

Torsten Lorentzen ATTITUDE torsten@nybro.dk
Jonas Sølvhøj OBC jonas@soelvhøj.dk
Thomas Jeppesen POWER c971607@student.dtu.dk
Michael Thomsen POWER c971681@student.dtu.dk
Henrik Poulsen VEJLEDER hp@iau.dtu.dk
Mogens Blanke VEJLEDER mb@oersted.dtu.dk
Ulla Heiberg SEKRETÆR uh@oersted.dtu.dk
Søren Hjarlvig SOFTWARE shj@pbk.dk
Lars Pedersen GROUND CONTROL larsp@ostenfeld.dk
Johnny Hartung Olsen CAMERAPAYLOAD c973342@student.dtu.dk
Thomas Pedersen PROTOKOL tfp@get2net.dk
Niels Holmgård Andersen RADIO c973399@student.dtu.dk
Charlotte Vikkelsø ANTENNE c991312@student.dtu.dk
Richard Tøpholm TETHERPAYLOAD c929622@student.dtu.dk

---------------------------------------------------------------------------

Organisatorisk til næste gang:

Niels Holmgård Andersen (RADIO) overtager referentposten næste gang
Antenne & Attitude udebliver næste gang.


---------------------------------------------------------------------------

Fondsbeskrivelser:

Det er ikke gået så godt med fondsbeskrivelsen pga. den svingende kvalitet af bidragene.
For at muliggøre en god basis følges følgende opskrift:
1: Niels / Torsten lægger deres oplæg op på SysEng-fildelingen
2: ALLE andre grupper gennemlæser oplægget og sender deres rettelser til Ulla på (uh@oersted.dtu.dk) inden TORSDAG
3: Ulla kigger på det sammen med Niels/Torsten og redigerrer forsalgene sammen.
4: Alle dem der ikke har sendt rettelser inden torsdag giver kage den 3. 12. 2001 !!

---------------------------------------------------------------------------
I mangel af bedre dagsorden fortsættes med "runden":
---------------------------------------------------------------------------

Tehter (Richard)
------------------------

KU er kontaktet med hensyn til produktion af elektron-udsender. De ser ikke nogen problemer i at lave en i den ønskede størrelse, kender dog ikke noget til de overfladbehandlinger der er nødvendige i OUTER SPACE.
Måske kan Christian fra MIC hjælpe videre med problemet

Der er rettet henvendelse til et firma der arbejder med overfladebehandlinger af tethere.
Deres behandling er nok RIMELIG tyk i forhold til vores tynde tether.
Behandlingen forbedrer varmebalancen, koldsvejsningsrisikoen for tetheren.

INFO:
Et projekt ved navn ProSeds, der skal udføre et lignende eksperiment med en elektromagnetisk uisoleret tether er lige blevet forsinket i opsendelse (til næste år). Eksperimentet er næsten tilsvarende, dog er der i den anden ende af tetheren en lille masse (et rakettrin fra LV'et) og så er tetheren en smule længere (10 km)

---------------------------------------------------------------------------

Active Pixel Sensor (Johnny)
----------------------------

En køreplan for de næste måneder er klar og bliver fulgt (efter samråd med vejl.).
Et eventuelt sponsoreret kamera fra Terma vil måske skulle købes af dem, derfor er det vigtigt at have specifikationerne klar inden der søges.

---------------------------------------------------------------------------

Mekanik (Detlef)
----------------

Der er udsigt til to interesserede grupper til foråret.
1: Britta & Brian vil lave et midtvejsprojekt i optimering af Sattelitstrukturen.
2: Peter & ??? vil lave en termisk analyse ved siden af deres midtvejsprojekt (der omhandler Al-støbeprocesser).

Strukturen bliver skruet sammen af så få elementer som mulig.
Een side bliver anvendt til payloads og antenner, andre er principielt frie til energiproduktion, hvilket sker med 6 x 40*20 mm2 GaAs-celler (ifølge power) pr side.
Det burde være muligt at lave satellitten ~112x112x112 mm3 hvis der ikke er videre specificationer end de af CalPoly offentliggjorde !! Det er ret mystisk andre designs ikke bruger pladsen (eller er der mon et forbud mod det) ???
Antenneplaceringen er ikke defineret fra Antennegruppen endnu, hvilket giver lidt grå hår ...

---------------------------------------------------------------------------

Attitude (Torsten)
------------------

Klaus er igang med at lave print til magnetometeret - Prototypen er klar til næste uge ... kan den komme med i strålingsstesten ??
Jan & Martin er igang med at definere solsensorerne.
Torsten roder med modelleringen.

---------------------------------------------------------------------------

OBC (Jonas)
-----------

Der arbejdes på at lave et print til modelboardet ... det skaber store problemer pga. tynde baner.
-> Mogens: Lad os købe os til den "håndværksmæssige" kompetance.
-> Søværnet teknikskole kan måske hjælpe med grej & personell.

---------------------------------------------------------------------------

Power (Thomas / Michael)
------------------------

Batterier:
Sony er bakket ud af aftalen da deres Advokater har fået kolde fødder og vil ikke sælge os batterier alligevel.
Måske kan AC-Klaus dog skaffe batterierne alligevel ?!
Ellers er man tilbage til Danionics, der måske kan indstøbe batterierne i epoxy for at de ikke popper.
Eventuelt kunne man få noget ved SAFT i frankrig (Mogens forslag)

---------------------------------------------------------------------------

Software (Søren)
----------------

Retningslinier for moduludvikling, navnekonventioner, regler for telekommandoer o.lign. ligger på hjemmesiden. (REV 1)
Der kommer også en vejledning i installation af udviklingssystemet på en arbejdsstation, så man kan lege med at programmere satellitter derhjemme.

En diskussion viser at der måske skulle oprettes et forum for sammenspillet mellem Jord, Protokol & Software

---------------------------------------------------------------------------

Ground Control (Lars)
---------------------

Dagens spørgsmål:
Hvad er en flightplan ?? (Sådan een har Aalborg nemlig)
Dages svar:
En kommandokø for styringskommandoer
Dagens resultat:
Sådan een får vi også snart !

(SW): Proceduren for kommandoerne fra jorden er:
Kommando sendes
-> Scheduler lægger den i bearbejdningskøen til den er klar
-> Det passende modul kaldes og udfører kommandoen

---------------------------------------------------------------------------

Protokol (Thomas)
-----------------

Et af gruppemedlemmerne er gået ud :-(

Ellers programmeres der på livet løs.
Snart skal interfaces med radio, ground og SW etc. defineres/fastlægges

---------------------------------------------------------------------------

Radio (Niels)
-------------

Der findes nu en liste over udstyr til jordstationen !
Idet der nu er penge kan den måske snart omdannes til en bunke fysisk materiel.

Undesøgelserne har vist at der fra AM-SAT (og i deres MoDemer) findes en foldekodefidus der skal indbygges i satellittens software. Foldekodefidusen spreder spektret for at bitfejlsandsynligheden kan nedsættes.
Alternativt kan man skrive sin egen software til sine modemer og så lade modtagelsen i satellitten være simplere ...
Lidt diskussion med protokol, der ikke er glade for ideen.
Der findes i øvrigt nok en tilgængelig foldekodekodning et eller andet sted tilgængeligt.

En ansøgning er sendt afsted til IARU-AM-SAT for at kunne benytte 435 MHz-båndet.
Hvis alt går vel kan vi snart sende på 435 MHz med 100 WATT !

Der er nu aftalt en testdato med Risø ... aflevering af stumper stadigvæk den 3. 12.

Maxim har endnu ikke sendt noget til hverken radio eller power (?)

---------------------------------------------------------------------------

Antenne (Charlotte)
-------------------

Simuleringerne er nok færdig næste uge.

Der skal laves en fysik model til test.

---------------------------------------------------------------------------

BOOTSTRAP - resurrected
-----------------------

Fra januar er der 4 mand(m/k) på implementeringen af bootstrap

---------------------------------------------------------------------------

Diskussion om Kommandoer og pakker (SW RADIO PROTOKOL GROUND)
-------------------------------------------------------------

Der er uenighed om hvordan man definerer sine kommandoer, hvilke ID-numre den får, og hvrdan overførslen sker til de enkelte moduler.

-> Der burde laves et forum med en liste over alle kommandoer som skal ligge på WWW-SysEng, for at man kan holde styr på sagerne.
Software lover at nogle af problemerne kan løses ved gennemlæsning af deres geniale dokument (der er beskrevet ovenfor)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AKTION AKTION AKTION AKTION AKTION | NOITKA NOITKA NOITKA NOITKA NOITKA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aktionspunkter til næste uge:

1: Niels Holmgård Andersen forbereder Dagsorden etc. til den 3. 12. 2001
(foreslag sendes til SysEng Messages til fredag)

2: ALLE grupper læser Fondsansøgningspræsentationen igennem og sender rettelser til Ulla på uh@oersted.dtu.dk

3: Aflevering af stumper til strålingstest den 3. 12. 2001 til Niels.