Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/dtusat1/includes/header.inc.php on line 28
DTUsat-1: System Engineering - Minutes
DTUsat logo
DTUsat sites
DTUsat Project
» DTUsat-1
System Engineering


Date: 19-11-2001 By: Søren Hjarlvig
Referat af møde i systemingeniør-gruppen d. 19/11-2001, kl. 12.00

Tilstede:
Mogens Blanke, Ulla Heiberg, Lars Pedersen,Henrik Poulsen, Michael Thomsen, Torsten Lorentzen, Jonas Sølvhøj, Niels Holmgård Andersen, Charlotte Vikkelsø, Richard Tøpholm, Johnny Hartvig Olsen, Detlef Matzen

1.
Tethergruppen ved Richard Tøpholm påtog sig at være ordstyrer/referent til næste møde (Hvis Ricard ikke kan være med til slutningen af næste møde kan næste gruppe overtage).

2a. Tekster ligger nu på midlertidig hjemmeside (se link i sidste referat) – Det er et råt udkast, der stadig kræver lidt arbejde.

Mogens Blanke præsenterede Ulla Heiberg, som er nyansat sekretær. Ulla kan hjælpe os med PR og fondsansøgninger.
Jonas opretter Ulla Heiberg på website.

Det foreslås at grupperne lægger deres populære beskrivelser ind under ”Show html”, der så omdøbes til ”About”.
Det besluttes at der oprettes en ny officiel ”About” side for hver gruppe. Denne side skal komme frem når man klikker på gruppens navn (i stedet for den nuværende medlemsliste). ”Show html” bibeholdes og kan bruges efter gruppernes egne ønsker.

2b. Budget (det økonomiske).
Mogens understregede at det er vigtigt at vi rent faktisk kan bygge en satellit for de beløb grupperne opgiver.
Det blev overvejet hvor mange eksemplarer af satellitten skal vi skal bruge.
Det stod klart at der mindst ville blive brug for 3 mere eller mindre komplette eksemplarer:
Ingeniør/integrationstest-model, verifikationstest-model, flight-model (en flight spare kan nok undværes)
Disse modeller kan være mere eller mindre komplette, solceller er f.eks. kun nødvendige på flight-model (evt. verifikations-model).

Antennegruppen havde et budget klar, deres estimat lød på 10.000 kr.

Ansøgnings frist for Siemens fond er d. 30/11, fonden uddeler portioner af 30.000 kr primært til afgangsprojekter.
Tether søger - Richard og Mogens skriver ansøgning.

Ansøgning til øvrige fonde skal i gang snarest, dette tages op på mødet i næste uge. Grupperne overvejer hvilke fonde der kan søges, samt færdiggør populært materiale på dansk.
Rollefordeling er fortsat at de enkelte grupper håndterer firmasponsorater af ting (husk at orientere om dette, så firmaet kan komme med på sponsorsiden).
Generelle ansøgninger (om penge) bør gå gennem Mogens for central koordinering.

2c
Vejledergruppe på hjemmesiden er på vej. Mogens mener at en mødefrekvens på 1. gang om måneden er passende.
Ulla indkalder/koordinerer således at 1. koordinerende vejledermøde kan holdes i næste uge.
De enkelte grupper bedes tjekke at deres vejleder er med på listen i forrige referat, hvis dette ikke er tilfældet, sendes en e-mail til Jonas med vejleder-navn og -mailadresse.

3a - Mogens orienterer.
OSSS har hævet deres priser til det dobbelte, så Bob Twiggs, Stanford kigger efter alternative opsendelsesmuligheder.
Noget tyder på at den første opsendelsesmulighed hos OSSS først bliver i marts 2003, måske vil der være en billigere opsendelsesmulighed i november 2003. Disse tidspunkter er ikke verificeret. Mogens vil kontakte Flemming Hansen fra småsatellit-programmet for officielt information.

Konsekvenserne for tidsplanen blev kort diskuteret.

Der var nogen tvivl om hvornår kommer de første cubesats kommer op.
Den seneste melding lyder på sidst i november 2001 (dvs. nu), men det er svært at finde ordentlig information om dette på nettet. OSSS er ikke udpræget informative - Space.com kan nok fortælle når den er kommet op.

Mogens fortalte at vi har fået en henvendelse fra Lund Universitet. Der er gruppe af matematikstuderende som godt kunne tænke sig at bidrage til projektet.
Måske kan vi godt bruge deres hjælp f.eks. til termisk modellering og tether.
Grupperne skal overveje mulighederne til næste møde.
Kontakt i Sverige Jan Holst (janh@maths.lth.se).

Ved samarbejde over sundet er der mulighed for at søge nogle særlige fonde.

3c
Kameragruppen (Johnny) – Starter i juleferien og fortsætter 3-ugersperioden.
Det bliver svært at nå at få noget færdig til critical design review 9.-10. januar.
Estimater på interface/budgetter er på vej. Terma tænker stadig, vil tage kontakt til dem i næste uge.
Det overvejes hvilke andre firmaer som kunne tænkes at være alternative kamerasponsorer.

3b
Tether har arbejdet videre med plasmafysik, spændinger i antenne mv.

3g
Antennegruppen vil mangle mandskab efter 3-ugersperioden. Den nuværende gruppe laver rapport, test og dokumentation færdigt i januar.

Bemandingen i det kommende semester diskuteres, umiddelbart ser det ud til at de fleste grupper fortsætter uændret.

Rekruttering diskuteres generelt. Plakater har tilsyneladende ikke genereret nogle henvendelser endnu.
Skal vi lave en informationsdag?
Det besluttes at reklamere ved forelæsninger - Detlef producerer lækker overhead. Detlef, Torsten og Niels vil agitere ved udvalgte forelæsninger.

Kl. 13 - Exit Charlotte, Mogens og Ulla.

3f
Attitude arbejder flittigt videre. Power budget næsten klar.
Kunne kun få 35 operationsforstærkere i samme serie, nok ikke tilstrækkeligt. Det overvejes om det er nødvendigt at strålingsteste komponenter fra ny serie.
Efterlyser antenne design.
Antenne gruppe kører simuleringer, i øjeblikket tyder det på valget vil falde på to antenner med en længde på 17-18 cm. Både inertimoment og drag spiller en rolle i forbindelse med attitude.

3d
Power efterlyser udfyldte interface dokumenter.
Tether estimerer 10 mA.
Tether spørger til nøjagtigheden på den leverede spænding.
Power fortæller at grupperne i interface dokumenterne skal angive den ønskede nøjagtighed. Power vil så søge at levere dette.

Radio fortæller, at af hensyn til strålingsproblemer kan det være en fordel at regulere strøm til radioen på selve radioprintet. Den bedste løsning vil være en ledning til direkte batteriet. Det skal være muligt at slukke for denne forbindelse på normal vis.
Desuden skal radio bruge en normalt reguleret strømtilslutning.

Powergruppen spørger om det kunne være en idé at holde computeren slukket i længere tid ved fejl (f.eks. hvis den er gået ned pga. overophedning).

OBC svarer at ved latch up skal computeren være slukket 1 sekund. De termiske aspekter er ikke rigtigt overvejet.

Det drøftes hvordan satellitten skal tændes. Antenner må først foldes ud efter et stykke tid. Computer må gerne tænde med det samme, men det kan være at vi alligevel skal vente på at der kommer strøm.

3e
Mekanik tegner i Pro-engineer. Kigger på tegninger fra OSSS.
Strukturen som OSSS sælger kommer til at veje over 400 g excl. computer og payload (beregnet udfra estimater for top og bund plade).
Tilsyneladende vejer deres computer/radio og strøm kun 100-200g, kan det virkelig være rigtigt? (de skriver at der er 400-500 g ledigt til payload).
Det diskuteres om vi har et vægtproblem i forhold til budgetterne.
Priserne på hhv. en OSSS og en selvbygget struktur er næsten ens.
Måske kan OSSS kit optimeres mht. til vægt.

Kigger på tilbagemeldinger på interface dokumenter.

Fortæller at batterierne nok ikke kommer til at sidde på print.

3h
Radio bygger print, problem lige nu: Ved flere antenner skal der være et fødenetværk som hurtigt kommer til at fylde meget. Forskellige placeringsmuligheder blev drøftet.
Den endelige udformning er afhængig af udstrålingsdiagrammet.
Budget for jordstation er klar (findes på nettet). Finansiering/sponsorering skal på plads.

3i
Protokolgruppen mangler. Gruppen mangler også at lave populær beskrivelse.

3j
Onboard-sw henviser til eCos reference dokumentation for information omkring hvordan serielporte tilgås (link til dokumentation kan findes på hjemmesiden).
Første udgave af guidelines for udvikling af softwaremoduler bliver klar sidst på ugen.

3k
OBC arbejder på at få eCos til at køre på vores Atmel CPU.
Kigger på driver problematik, de fleste drivere følger vist med.
Har netop modtaget evaluation board og 20 CPU’er gratis fra Atmel.

Besøgte Elcon i Horsens i sidste uge. Elcon vil gerne lave 4-lags print til flight-modellen. Det burde ikke være noget problem at holde OBC printet under en størrelse på 6x6 cm.
OBC har også fået kontakt med Jimmy ?, han vil gerne hjælpe med printudlægning, kontakt via OBC.
OBC har desuden arbejdet med at lave print.

Jordsegment
Jordsoftware bliver et distribueret system: Kontrolrum på EMI, skærme i 101, desuden adgang via Internet.
Forslag til pakkeformat klar. OK med Onboard-SW.
Efterlyser flow for initiering af kommunikation.
Det tages kontakt til protokolgruppe med henblik på at få belyst ovenstående punkter.

Eventuelt

Ålborgs critical design review ligger på nettet nu. Se om der er noget I kan bruge.


Mødet sluttede klokken 13:55. Aktionspunkter er markeret med fed.

For dette referat Søren Hjarlvig, 19/11-2001.