Elektrodynamisk Tether

En elektrodynamisk tether er en af de to nyttelaster der skal designes konstrueres og bygges til DTUSat studentersatelitten. Et ”space tether system” er simpelthen en tov eller snor, udspændt i rummet. Pga. vægtløsheden kan en sådan tether dog være meget lang, hvilket giver nogle helt unikke problemer. Det kan lade sig gøre at konstruere over 100km lange tethers, hvor omkring 5km er den praktiske grænse ved jordoverfladen.

En tether kan bruges til at slynge f.eks. en satellit ud fra en rumfærge (for at spare brændstof), eller to rumstationer kan rotere omkring hinanden, fastspændt med en tether (for at centrifugalkraften skal virke som tyngdekraft).
En mere bemærkelsesværdig mulighed, er den ”elektrodynamiske” tether, hvor man ved at lede en strøm igennem en tether, kan påvirke jordens magnetfelt. Man kan så at sige ”skubbe fra” på magnetfeltlinierne, og dermed accellerere en satellit uden brug af hverken dyre raketter eller brændstof. Der bruges kun elektricitet, der kan fås fra solceller!!

Dette har perspektiver for billigt at sende satelitter til Månen eller Mars. Allerede på nuværende tidspunkt kunne dette princip benyttes til at fjene en udtjent satellit fra sit kredsløb, hvilket det netop er målet, at demonstrere med denne nyttelast.
Når vi siger ”demonstrere”, så er det fordi at endnu har ingen fået denne banebrydende teknologi til at virke. Vores nyttelast skal da også ses som både et videnskabeligt forsøg, såvel som en ”grøn” mission: DTUSat skal ikke blive hængende og ”forurene” rummet i hundrededer af år, som mange andre satelliter vil gøre det, men vil (når dens andre formål er opfyldt) forhåbentlig blive den første satellit i verden, der er blevet sendt ned fra kredsløb, uden brug af raketter.

At designe, construere, bygge, teste, opsende, og operere en elektrodynamisk tether er alle projekter der byder på store mængder at lærerigt arbejde for de studerende, foruden at det kan tjene som et ”fotogent” projekt, der let kan formidles, og bruges som blikfang for de spændende muligheder unge har med en teknisk uddannelse på DTU.